Reader Interactions

Reacties 2

  1. AvatarLineke Verkooijen

    Wat wordt hier bedoeld met persoonsgerichte zorg? Als 3 van de 26 instellingen ondermaats zijn (bijna 12%) en twee van de vier verbeterpunten zijn: (1) aandacht voor eigen regie door cliënten tegenover strikte (huis)regels en (2) het goed vastleggen van informatie over cliënten in dossiers. Hoe kan het dan wel persoonsgericht zijn? Wordt hier ‘vriendelijkheid’ niet verwacht met ‘persoonsgerichtheid’?