Skipr Daily daily 3 december 2020
Artikelen uit de daily

‘Wmo is nu té toegankelijk en daardoor niet toekomstbestendig’

De huidige regeling voor maatschappelijke ondersteuning is niet bestand tegen het groeiende aantal ouderen dat hulp nodig heeft. Er moet dus weer een inkomenstoets komen en er moet geld worden overgeheveld vanuit de basiszorg en de langdurige zorg. Het zijn een aantal punten uit een advies van het Expertiseteam 'Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo t.a.v. oudere inwoners met een zorgvraag' aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Lees verder
Calamiteitenonderzoek: een uitdaging RIVM praat met huisartsen over vaccinbevoorrading Blokhuis: vertraging in borstkankeronderzoek 'onontkoombaar' Genoeg griepvaccins om 60- ers in te enten UMCG doet mee aan groot internationaal onderzoek naar Covid-19 Rick Brink stopt als ‘minister van Gehandicaptenzaken’ Uitwisseling zorgdata Duitsland en Nederland Gezamenlijke besluitvorming: de stand van zaken Initiatiefgroep vraagt om structurele financiering voor preventie Topwaarderingen 2020 op ZorgkaartNederland bekend Gedeelde, herstelgerichte visie moet zorg voor EPA-doelgroep verbeteren Van Ark: innovaties in de zorg niet copy-pasten 'Bel niet je huisarts voor vrijstelling mondkapje' 'Mensen met beperking onvoldoende betrokken bij wetgeving' Bedreigde Zeeuwse jeugdzorgorganisatie vraagt minister om hulp NVVP: Duizenden mensen missen diagnose door corona GGD mikt op grote vaccinatiecampagne in de zomer Helft bevolking durft niet te helpen door gebrek aan EHBO-kennis Intensive cares gaan op grote schaal informatie uitwisselen
 • Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

 1. Frank Conijn

  “Om effect te zien moeten preventieprogramma’s vaak jaren lopen, stellen de partijen. Daar is langdurig, dus structureel budget voor nodig.”
  .
  Het eerste is voor de meeste zaken evident (niet voor alle, want bijv. vaccinatie kan heel snel resultaat geven). Het tweede is niet evident. Er zijn al diverse onderzoeken geweest die aantoonden dat de onderzochte preventieprogramma’s niet kosteneffectief waren. Zichzelf niet eens terugbetaalden, laat staan dat ze netto iets opleverden.
  .
  Wat wel het nodige oplevert is dit: een evenredige korting op de zorgpremies (mv) voor mensen met een gezond voedings- en beweegpatroon. Dat patroon is af te lezen aan biomarkers als de bloedvettenwaardes, de versuikering van het hemoglobine (HbA1C) en waarschijnlijk nog meer indicatoren. Mensen hoeven zich daar niet op te laten testen, het blijft geheel vrijwillig, maar voor de korting moet dat uiteraard wel.
  .
  Voor meer informatie, zie https://gezondezorg.org/preventiebeleid.