• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. ech

    Je mag er vanuit gaan dat de zorgvrager met een naturapolis voor deze polis kiest omdat deze maandelijks minder te besteden heeft dan een zorgvrager met een duurdere restitutiepolis. De toegankelijkheid tot de wettelijke basiszorg zou echter voor beide groepen polishouders volledig gelijk temperen zijn. De gekwalificeerde zorgverleners worden allen geacht aan de noodzakelijke eisen te voldoen. De vrije keuze van behandelaar dient voor beide groepen polishouders volledig toegankelijk te zijn. Het plan zoals het nu voorligt zou betekenen dat de naturapolis-houder bij keuze voor een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener zelf de kosten van de medische behandeling geheel of gedeeltelijk moet gaan betalen. De natura verzekerde zou geen enkel recht hebben op vrije artsenkeuze. Dit zou een enorme financiële hinderpaal kunnen opleveren die zelfs vele malen hoger ligt dan de premieverschillen tussen de goedkopere en duurdere polissen. Het onderscheid in polissen voor door iedere burger verplicht te verzekeren basiszorg zou geen tweedeling in toegankelijkheid tot diezelfde basiszorg mogen betekenen. De naturapolis verzekerde is per definitie minder kapitaalkrachtig. De discriminatie in de zorg wordt compleet wanneer de hoogste lasten voor de wettelijk verplichte basiszorg dus bij de minder kapitaalkrachtige zorgvrager komt te liggen. Laat de zorgvragers die extra wensen hebben daarvoor betalen. Geef iedereen het basisrecht op vrije artsenkeuze zonder een bijdrage in de kosten, behalve het jaarlijkse eigen risico. Dan krijgt iedereen -dus zowel de zorgvrager alsook zorgaanbieder -waar hij/zij recht op hebben. De vrije marktwerking welke nu nog eenzijdig toekomt aan de zorgverzekeraars zal op de schop moeten. De zorg kosten blijven eenvoudig en transparant. Het onhoudbare verdienmodel van de zorgverzekeraars komt niet meer voor het grootste deel ten laste van de natura-verzekerden en hun zorgaanbieders. Je krijgt waarvoor je verplicht verzekerd dient te zijn!