• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    Ziekenhuis schrijft in jaarbericht 2022 dat 27% van het “zorgpersoneel” niet in loondienst is (741 personen). Omzet en netto resultaat bleven stabiel en steeg iets. In deze tekst verwijst de Raad van Bestuur naar het tekort aan verpleegkundigen en OK assistenten als voorbeeld van “patiëntgebonden medewerkers”. Nu zullen in deze PNIL cijfers ook artsen en andere beroepen en functies ( adviseurs, uitzendkrachten enz. opgenomen zijn en gaat het niet alleen om zzp-verpleegkundigen. Ook wordt niet duidelijk hoe groot de omvang qua werkuren in relatie tot het totaal werkuren bedraagt. Het verzuim wordt hoog genoemd, maar zzp—ers verzuimen niet en vangen dit vaak op. Dat een deel van de zorgprofessionals als zorggekwalificeerde zzp-er of uitzendkracht beschikbaar is lijkt me niet verkeerd als daarmee de continuïteit van zorgverlening en ondersteuning werklast noodzakelijk is ( flexibele roosterplanning voor vast personeel). Dat de omvang ZZP ook iets zegt over de loonkloof bij verpleegkundigen wordt ontbreekt in dit jaarbericht, terwijl al voor dit boekjaar bekend ( SER rapport 12 mei 2021). De aankomende CAO onrust was niet verrassend voor Raden van Bestuur.