• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Koos Dirkse

    Gezondheid, welzijn, en wonen zijn nauw met elkaar vervlochten. Niet alleen op financieel gebied – de woon- en zorgkosten vormen het grootste deel van de uitgaven van een gemiddeld Nederlands gezin – maar ‘wonen’ en ‘gezondheid’ zijn ook de meest belangrijke pijlers onder welzijn. Zorg en wonen hebben de drie B’s gemeen: bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar. En laten we de eis van kwaliteit niet uitvlakken.
    Deze onderwerpen zijn verdeeld onder verschillende ministeries. Tot enkele jaren terug bestond het ministerie van Volkshuisvesting en Milieu. Die hield nauwlettend de woningmarkt in de gaten. In mijn tijd werden er circa 125.000 woningen gebouwd, waarvan ruim 90.000 woningwet en premiehuur. Nu is dit ministerie verdeeld onder andere ministeries. Daarnaast is het ministerie van VWS, dat zich onder meer met gezondheid en welzijn bezighoudt.
    Het zou een grote stap voorwaarts zijn, zeker met de veroudering, als VWS wordt omgevormd tot het ministerie van Gezondheid, Welzijn en Wonen. Daarbij kan de amateursport onder ‘welzijn’ en de professionele sport onder ‘Economische Zaken’.