• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Arne van Oranje

  “De daling lijkt vooral te danken aan het beleid van zorgverzekeraars om administratieve blokkades op te werpen voor niet-gecontracteerde aanbieders.” De macht van de bureaucratie. Schandelijk dat de NZa zich hierover op de borst durft te kloppen. Dat er 2 of 3 keer meer tijd wordt gedeclareerd bestempelen we als fout, we kijken niet waarom dat zo is. Het is al jaren bekend dat wijkverpleging met contracten te weinig geld krijgt om de zorg te leveren die eigenlijk nodig is en zorg betaald krijgt op de kostprijs of eronder.
  De NZa en de zorgverzekeraars zijn de ergste teringlijers die we op dit moment hebben in dit land. Met aan de top Rutte en zijn afbraak kabinetten.

 2. Hans Buijing

  Een belangrijk aspect wordt weer gemakshalve vergeten: er worden namelijk appels met peren vergeleken. De cijfers van Vektis zeggen namelijk helemaal niets over de achtergrond van de cliënten van de ongeconcentreerde zorg. Dat zijn namelijk – blijkt uit ander onderzoek – cliënten met veel complexere zorgvraag dan de cliënt “Jan Modaal”. Het zijn ook vaak cliënten die vanwege hun complexe zorgvraag door andere aanbieders “uit doelmatigheidsoverwegingen” worden geweigerd. Maar gelukkig zijn er aanbieders die zich om de zorg in het vak zitten en niet op voorhand sturen op de doelmatigheidscijfers.
  Het bijzonder is nu dat zowel ZN, NZA als VWS weten dat de Vektis cijfers nogal ééndimensionaal zijn en dat alle context die relevant is voor het bepalen van een passende indicatie er niet in zitten; zoals de woonsituatie, de SES, de situatie van naasten en mantelzorgers, de maatschappelijke en culturele achtergrond etc. Kortom: elementen die een goede wijkverpleegkundige in zijn indicatie stelling meeneemt.
  Bijzonder is verder dat ondanks een stijging van de zorgvraag er een groei is geconstateerd van 0,1% en dat er trots wordt gemeld dat er tien (10) meer partijen zijn gecontracteerd dan voorheen: een spectaculaire stijging. En die groei van 0,1% staat ook niet in verhouding tot de groei van de zorgvraag een belangrijke indicatie dat de ambitie van langer thuis binnen de Zvw niet gerealiseerd wordt en dat de grens waarop zorgverzekeraars het verstandig achten dat een cliënt naar de Wlz wordt overgedragen nog steeds daalt. Dat blijkt ook uit de toegenomen kosten WLZ (dit jaar weer ruim 450 miljoen extra erbij)en de toename in ontvangers van zorg thuis in de Wlz. Dus de financiële drang van de Zorgverzekeraars lijkt te slagen terwijl het aanpalende domein van de Wlz zwaarder wordt belast. Goed dus als dit verhaal ook van meer context wordt voorzien.