• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    Centrale sturing op NL zorgcapaciteit wordt “blijvertje” en moet wachtlijsten gaan bekorten. Niet naar Duitsland, maar in Nederland, zo luiden de wensen van NZa en VWS. De gehele zorgketen ( huisarts, wijkverpleging, ziekenhuis, GGZ, revalidatie enz) gefinancierd via de ZvW komt hierbij in beeld. Opvallend is dat de langdurige tak van zorg nog niet genoemd is ( verpleeghuiszorg, beschermend wonen enz). De doorzettingsmacht van dit orgaan berust op optimaal kunnen benutten van de beschikbare capaciteit. Het lokaal bestuur lijkt hierdoor “overruled te kunnen worden. Een voorzet tot “nationalisatie” van de zorg? Vraag blijft of het budget en daarbij “stoelen en bedden” centraal staan of dat de beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve professionele capaciteit sturend zal zijn. “Een tandje bijzetten” kan centraal bevolen gaan worden? Het is wel wennen. Dit alles zal o.a. ook draagvlak bij VenVn en NU ‘91 , KNMG en LAD en Zorgbranches moeten krijgen.