• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 4

 1. Marleen van Amersfoort

  De NZA zou ook kunnen zeggen dat GGZ-wonen een groot succes is! Geen mensen meer onnodig opgenomen in een instelling maar wel zorg/ondersteuning aan huis, zodat zij zelfstandig kunnen wonen. Precies zoals het kabinet het graag wil. Dat een nieuwe zorgvorm nog verbeterd kan worden kwalitatief en kwantitatief, dat zal vast. Kan digitalisering mogelijk ook bij gaan helpen, net als in de ouderenzorg. Maar om op voorhand te stellen dat er ook iets aan de instroom gedaan moet worden …… Beetje jammer. Vraag: waarom staat dat stukje over Keuzevrijheid onderaan dit artikel staat. Wat heeft dat te maken met GGZ-wonen?

 2. annejonkman@vandepraktijk.nl

  Ik werk in de sector, maar hebben jullie in de gaten dat niemand begrijpt wat hier nou precies staat?

 3. herman@ookbegeleiding.nl

  Er wordt een indruk gewekt dat de betreffende cliënten die nu over gaan naar de WLZ “nieuw” zijn. Echter is een groot deel afkomstig vanuit de WMO. Daarin zijn ze terecht gekomen nadat ze in 2015 overgegaan zijn vanuit de AWBZ/WLZ (!) naar de gemeentes. Nu zeggen dat er veel meer terugstromen naar de WLZ dan verwacht, heeft mijns inzien dan ook meer te doen met definities dan met dat er wérkelijk meer instroom is. Hoeveel is er door deze overstap naar de WLZ minder aan WMO beschermd- en begeleid wonen uitgegeven? Zou zeker een van de onderzoeken moeten zijn. Wat de keuzevrijheid hiermee van doen heeft ontgaat mij ook.

 4. Jorrit Stroosma

  De “keuzevrijheid” opmerking slaat op de hoeveelheid zorgaanbieders die niet-gecontracteerd zorg leveren in de wlz. Dus dit is een voorzetje om artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet weer aan te pakken.
  Voor de rest is de openstelling van de wlz voor GGZ klanten een groot succes, meer en betere zorg voor patiënten die dat nodig hebben en waar geen budgettaire ruimte voor is binnen de reguliere GGZ.