• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 4

 1. Mark Scholten

  Vanuit de toezichthouderswereld, die ook hun strategische visie herontwikkelen, kwam onlangs de suggestie om ook de structuur van de overheid tegen het licht te houden. De overheid heeft als ambitie dat een kind gezond opgroeit, waarbij scholing, gezondheidszorg, welzijn, cultuur, sport en bewegen belangrijke elementen zijn.
  De overheid zelf is echter sinds jaar en dag opgedeeld in ministeries zoals VWS en OCW met hun specifieke budgetten, centrale aansturing en meestal ook wetsvoorstellen.
  Het is interessant om daar de inrichting te baseren op een matrix-organisatie die recht doet aan de maatschappelijke uitdagingen a la 2020 en minder gebaseerd is op structuren uit het verleden.

 2. Koos Dirkse

  Als het geld dat wordt besteed aan dit soort onderzoeken, commissies, overlegstructuren, adviesorganen en nog veel meer, nu eens wordt besteed aan ‘handen aan het bed’ is er een groot probleem opgelost! #mismanagement

  • Annemie Delissen

   Als de gelden die beschikbaar zijn voor het onderzoek een besteed zou gaan worden, aan handen aan bed en scholing. Voorlichting geven is echt niet voldoende. Graag zou ik als kritisch denker mee willen denken hierin! Advies: luister naar het werkveld!

 3. pvanloon@planet.nl

  Heeft de Raad geen ruimte om zich het brede oorzaak gevolg verhaal te gunnen? Alles wat we aan ongezondheid zien in de huidige maatschappij valt door haar specifiek humane voorkomen onder wat we ooit “welvaartziekten”noemden, leefstijlaandoeningen, maar beter in een breder filosofisch perspectief onder de kreet “Zivilizationskrankheiten” verzameld kan worden. De graadmeter lag vroeger bij infectieziekten, maar daar leerden we op te reageren met preventie. Met 2 miljoen mensen met rugklachten ( RIVM), 1,3 miljoen 0-25 jarigen met een chronische aandoening ( VerweyJonkerInst.) en door de sedentaire leefstijl ( vlg.RIVM) nog steeds doorstijgen van DM bij jongeren ( juist ook dunne kinderen), hart-en vaatziekten bij jongeren ( ritmestoornissen) en de kanker bij jonge mensen van mamma en prostaat moet toch iedereen op het ernstig tekort schieten van de ontwikkelingssystematiek van de jeugd brengen? De stijgende bijziendheid is voor ieder leek zelfs zichtbaar. De tot in de jaren zestig tot diep in het volk onderwezen Gezondheidsleer ( uit de Duitstalige geneeskundige wetenschap overgenomen ) was er eenduidig in: primaire en tot op hoge ouderdom uitwerkende preventie moest in de hele groeifase structureel geregeld zijn. Hygiene rond houding en bewegen naast die van voeding. De jeugd mist het fysiek en mentaal goed kunnen opgroeien zeer met enorme gevolgen zichtbaar in de zorgcijfers. Bij Defensie stijgt de uitval in de opleidingen om fysieke en mentale factoren nog link door. De steeds vroeger optredende degeneratie (vergrijzing?) van onze orgaanstelsels, het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel voorop, zou door de (versplinterde) medische wereld beter begrepen moeten worden. Dan kan de overheid gericht acteren.