• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 3

  1. Peter Koopman

    Ook de SER spreekt in containerbegrippen als “arbeidsmarkt ZORG” en geeft de werkgevers om de oren met hun “speciaal” advies. Bij mijn weten heeft de SER nog nooit een inhoudelijk advies inzake verpleging, begeleiding, verzorging en behandeling gegeven en staat ze ver af van de specifieke normen en waarden die in de kernberoepen genees- en verpleegkundigen en verzorgenden basis voor het handelen vormen. Het “beloningsprobleem” werd door VWS aan de SER voorgelegd en voorspelbaar was deze reflex. De voorgestelde SERtherapie moet als resultaatde uittocht en arbeidsonrust sterk doen verminderen, we zullen het resultaat moeten gaan meten. De reparatie van de branche onderscheiden loonschalen kan wel iets verbeteren voor verpleegkundigen en verzorgenden die in hun loopbaan van branche willen wisselen. De reeds zeer bekende gewenste modernisering van het HRM beleid is echter een open deur en komt op mij over als een “bezweringsformule”. Tja, alle ogen zijn nu gericht op VWS die dit economisch getint advies tot cultuurverwant beleid moet omvormen om voldoende draagvlak te krijgen.

  2. Hans Buijing

    De SER heeft een aantal belangrijke pijnpunten genoemd. Maar ik zou de SER ook wel iets willen horen zeggen over het vraagstuk van “hoe stel je de zorgwerkgever in staat goed werkgeverschap in te vullen”. Het is belangrijk dat alle beloningsschalen passen in de markt, maar de financiers van de zorg moeten dat wel mogelijk maken. Bijvoorbeeld: laat de zorgverzekeraars reële tarieven gaan bieden, de indexering (OVA) 1-op-1 doorgeven en stop met de willekeurige afslagen. En een ander voorbeeld: de zorgaanbieders die als erkend leerbedrijf werken geven hun BBL stagiaires de (in CAO) afgesproken beloning. Die salariskosten worden door de verzekeraars echter niet in de tarieven meegenomen. Evenmin als de kosten om een stagiair te begeleiden. Dus die werkgever die open staat voor het opleiden van toekomstige zorgmedewerkers, krijgt die kosten niet vergoed en komt zo financieel knel te zitten. Die werkgever zal nu naar de SER kijken en denken: weer zo’n club die ergens hoog in een ivoren toren een advies schrijft. En die weer alleen naar de symptomen kijkt en niet een fundamentele diagnose maakt van waar het probleem begint: de financiering van de zorg.

  3. Esther Schnerr

    Een beter advies had de SER niet kunnen geven. Ik praat vooral over ziekenhuizen, maar de manier waarop daar regelmatig met medewerkers wordt omgegaan is stuitend. Een cultuur van betutteling en wantrouwen; een managementstijl uit het jaar kruik (de goede niet te na gesproken overigens). Ik denk wel dat het belangrijk is om goed te onderzoeken waaróm er ondanks alle adviezen geen verandering (mogelijk?) is en waarom die adviezen niet worden opgevolgd. Bestuurders hangen regelmatig aan een dun lijntje bij de medische staf. Risicomijdend gedrag leidt tot controledrift. Een gezond delegatiemodel komt niet gemakkelijk tot stand in een cultuur waarin geen fouten gemaakt mogen worden. Om maar wat te noemen. Maar nogmaals, hier zou een stevige probleemanalyse op zijn plaats zijn.