• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. vdbcp

  Geachte prof. Van der Zee,
  Uit de kop spreekt een mooie en betekenisvolle ambitie. Samenwerking is de sleutel! Met HartNet Noord-Nederland is inderdaad een mooi voorbeeld gerealiseerd. Nog mooier is het initiatief PGO Netwerk Noord met een sturende rol van Stichting Gerrit en penvoerder Wim Hodes. Nog mooier, omdat het alle ziektebeelden straks aankan en niet alleen Cardiologie. Dat soort verschotting is minstens zo beperkend als de schotten die u – terecht – veroordeelt. Immers het grootste deel van het totale zorgbudget betreft comorbiditeit. De praktijk van samenwerking blijkt echter weerbarstig. Uw (ex) collega Hans Feenstra van het Martini verwoordde in zijn afscheidrede zijn teleurstelling dat de reeds op 24 juni 2011 getekende intentieverklaring tot samenwerking tussen Assen, Drachten en “zijn” Martini op niets is uitgelopen. Ook andere regio’s (Achterhoek, Den Haag, Zeeland) lukt het niet. Het is menselijk om mislukkingen aan externe oorzaken te verbinden, zoals u ook doet. Een blik in de spiegel is vaak effectiever. Zeker als die spiegel door partijen wordt aangeboden die op enige afstand staan en geen direct belang hebben bij een van de “stakeholders” en ervaring hebben. Een mooi model is bijvoorbeeld het Kavelmodel dat door Carl Verheyen van de Noaber Foundation wordt ingezet. Maar ook modellen als die van Prof. Robbert Huijsman. Een stukje macht inleveren om het groepsbelang te laten prevaleren boven het eigen belang is wel een lastige, maar essentiele, voorwaarde in de praktijk. Maar het kan. Als je echt het patientenbelang centraal stelt geef je die patient ook een stem in de besluitvorming over samenwerking. In het initiatief van PGO Netwerk Noord is die “ingebakken” door de aan PGO’s – en dus de patiënt – toebedeelde rol. De Corona pandemie leert ook dat samenwerking en een sturende rol van de cliënt/patiënt een absolute voorwaarde is.
  Los van de vraag of het chic is om publieklijk te vermelden dat u Minister De Jonge – die al een RvT met 17 mln. leden heeft – corrigerend hebt toegesproken, daaruit spreekt dat u openstaan voor kritiek toejuicht.
  Hoop dat u en uw collega Henk Snapper daarom open staan voor spiegels die door externe – maar ook interne – partijen u worden voorgehouden en daarom die serieus nemen en niet onbeantwoord laten.
  De omschakeling naar het nieuwe (samen)werken moet voortvarend worden aangepakt om continuiteit en betaalbaarheid van zorg te borgen. Met vriendelijke groet, Jan van der Beek.

 2. handlogten

  Prima idee, Kleine nuancering, Er zijn er meer die baat hebben bij ‘Kampioen Ketenzorg’ dan 600.000 patiënten in regio Noord, namelijk alle 17.000.000 miljoen potentiële patiënten in Nederland. Het zou aanbeve-lenswaardig zijn om alle positieve ervaringen uit de verschillende regio’s met alle regio’s te delen en te zorgen dat ‘Nederland’ Kampioen Ketenzorg wordt, zodat andere landen iets van ons kunnen opsteken. Dan voeg je waarde toe! Veel succes…