• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

 1. paul kemps

  Swifterbant 08-06-2012

  Meer zorg voor minder geld , ook in de toekomst.

  Geachte Lezer

  Na 25 jaar als huisarts werkzaam te zijn heb ik nog nimmer een bezuiniging meegemaakt die ook kostenbesparend heeft gewerkt. Vanuit de positie als huisarts was het ook makkelijk te voorspellen dat dit de uitkomst zou zijn. Des te dikker de rapporten waren des te onzinniger was meestal het voorgestelde en des temeer het uitgewerkte plan kostte.
  Terugkijken heeft geen zin evenals verder borduren op de voorspelde doemscenario’s van over 30 jaar 30% van ons BNP voor de zorg. De burger meer laten betalen is , zeker in deze tijd , geen haalbare kaart voor de minst verdienende 30% van onze bevolking. Tweedeling in de zorg zal meer maatschappelijke onrust teweeg brengen dan dat een Koningshuis en Nederlands elftal goed kunnen maken.

  Welke verandering is nodig om het beste uit de beroepsgroepen ,werkzaam in de zorg ,te halen zodat kwaliteit van zorg en solidariteit voor een betaalbaar bedrag gegarandeerd kan blijven ?

  Marktwerking is een groot goed met een keerzijde waar we nu in deze tijd op een niet te voorspellen wijze mee geconfronteerd gaan worden. Als je marktwerking op een consumptiemodel loslaat , wat gebaseerd is op verleiding, moet je daar al grenzen aan stellen om niet in luchtbellen te verdwalen. Zorg is gebaseerd op angst. Deze angst gaat over het behouden van dat wat ons het meest dierbaar is nl onze gezondheid. Niets is eenvoudiger dan deze angst aan te wakkeren . De dokter bepaalt hoe ziek de patiënt is en kan zijn omzet dus eindeloos verhogen.

  Betermaken [ cure ] is waar ik het over wil hebben om later op verzorgen [ care ] verder in te gaan. Ongeveer 95% van de kosten wordt in de ziekenhuizen gemaakt tegenover 5% voor de zorg door huisartsen.
  De specialist zorgt dat niet alleen hijzelf inkomsten heeft maar ook het ziekenhuis en eenieder die er werkt. Is de specialist zelfstandig ondernemer dan ligt de zorg voor het financiële plaatje bij hem. Is de specialist in loondienst dan zal zijn manager , het ziekenhuis , hem verplichten tot het maken van omzet. Meer mensen behandelen betekent meer omzet en dus meer winst. De tredmolen waarin we zitten moet steeds harder draaien , zeker nu de ziekenhuizen winst mogen uitkeren.

  De door mij voorgestelde verandering is:
  1- maak van de ziekenhuizen een overheidsinstelling [geen winst willen maken]
  2- alle specialisten in loondienst , betaal ze zo goed dat de verleiding er niet is om andere bronnen van inkomsten aan te boren
  3- de opdracht voor de specialist is om zo min mogelijk te doen. Doe dat wat nodig is in het ziekenhuis en niets meer
  4- de tijd die overblijft [ de helft ] gebruik die om de 1-ste lijn te helpen. Ga spreekuur doen in de eerste lijn , breng de huisarts naar een hoger plan en enthousiasmeer. Ga op huisbezoek en vul de eerste lijn aan. Ga dokteren en onderwijzen , functioneer als een team zonder financiële prikkeling.[ontschotting]
  5- de ruimte die er komt in de ziekenhuizen is als volgt te gebruiken . ruimte in gebouwen voor de care en personele ruimte om die care te bemannen
  6- de prikkeling voor de specialist zit in het coachen van de huisarts om zoveel mogelijk, optimaal, in de eerste lijn te behandelen
  7- de huisarts heeft ,als generalist, een continue update van specialistische kennis. Hij moet de eenvoud van zijn vak koesteren ,daar dit de zorg betaalbaar houd en de patiënt het minst ziek, en zal dit beter kunnen met zijn continue bijscholing.
  8- Er is een inspanningsverplichting in aanwezigheid en beschikbaarheid voor de huisarts. Inkomen kan door extra activiteiten iets oplopen tot een gesteld maximum.
  9- Geef dokters de regie over een zorgbudget voor de regio. Laat dokters zelf de zorg organiseren.
  10- Overheid bestuur op hoofdlijnen [ kwaliteit , bereikbaarheid , continuïteit ] maar heb geen bemoeienis met de organisatie en inhoud van het vak. Stel het beschikbare budget voor de komende 10 jaar op de huidige 65 miljard. Investeer eenmalig in de overname van de ziekenhuizen en schenk ze aan de zorgverleners.
  11- Zorgverleners maak dat U een gerespecteerde beroepsgroep blijft waar de bevolking trots op kan zijn en zorg dat U doet waarvoor de eed / belofte afgelegd is : zorg verlenen ,die nodig is , aan hulpbehoevende.
  12- Door deze veranderingen zijn verzekeraars en overheid te decimeren. Dit stelt weer meer mensen beschikbaar voor de care , minder papier en meer handjes voor de patiënt.
  13- Verzekeren wordt weer een semi- overheidstaak. De zorgtak als cooperatie afscheiden van de autoverzekering etc. Gezien het algemeen belang en het niet aanwezig zijn van winstbejag , kan deze ook onder de overheid vallen. Geen enkele aansturende organisatie kan en mag meer dan 5% van het budget bedragen [ verzekeren , VWS , NMA etc]
  14- Regio/dorp / stadsdeel gebonden zorg moet de herkenbaarheid van de zorg verbeteren. Dit moet de laagdrempeligheid van toegang tot zorg bevorderen.
  15- Wijkverpleging terug in de zorg om de care te coördineren en uit te voeren. Lokaal gebonden organisatie moet de efficiëntie vergroten. Toewijzing van care op basis van patiëntenaantallen , geen administratie nodig , sturen op kwaliteit minder overleg meer aan het werk.
  16- EPD op waarneemniveau , toegankelijk voor ieder zorgverlener op zijn niveau. Een dossier wat zo nodig 24 uur per dag beschikbaar is , wereldwijd.
  17- Apotheken halveren in omvang, geen vrije verkoop , dit aan drogisterijen overlaten. Medicatie die nu in de vrije verkoop zit [ drogisterijen en apotheken ] terug naar de apotheek voor de medicatie bewaking,
  18- Eigen risico is terug te verdienen met te behalen sportpunten. Fitnes is te betalen met het eigen risico. Alternatief is geen eigenbijdrage als 2 x per week gesport wordt.

  Paul Kemps
  Huisarts Swifterbant