• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. hmcmanagement

    Op zich ben ik het eens met de oplossingsrichting die KNMG aangeeft. Echter, het vergt wel de organisatorische opzet die het IZA overstijgt. En daarvan zal elke nuchtere en ingevoerde bestuurder onderkennen dat de uitvoering alle kenmerken heeft van een organisatorisch moeras. Het aantal betrokken partijen, het scala aan belangen en de omvang van de coördinerende inspanning resulteren in een bestuurlijke klus die onuitvoerbaar is. Zeker is dat het geval als gepoogd wordt tot in detail de uitvoering voor te schrijven. Inmiddels begint dat bij IZA al duidelijk te worden. Wat dan wel? Mijns inziens vergt een realiseerbare aanpak de problematiek en de daaraan gekoppelde oplossing een opdeling in bestuurlijk hapklare brokken verdeeld over ministeries met Algemene Zaken als coördinator. Preventie is te omvangrijk voor 1 ministerie want het gaat om inrichting en inspanning op persoonlijk en omgevingsniveau: leefstijl, leefomgeving, aanbod van levensmiddelen, enz. In feite komt het neer op het erkennen van het moeten wenden van de koers van tientallen jaren. Veeleer is sprake van terug naar de vijftiger jaren van de vorige eeuw dan opwaarts naar de vijftiger jaren van deze eeuw. Eerst als de noodzaak van die wending breed wordt geaccepteerd, zal weer sprake zijn van een beheersbare en dragelijke maatschappelijke en macro-economische ontwikkeling. Voorlopig zullen we het moeten doen met bestuurlijke lapmiddelen.
    Hans Hof, HMC/Profs4Zorg