• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    Verzuim door hoge werklast onverminderd hoog! Enerzijds is daaraan nu weinig te veranderen, het gevolg van eerder beleid ( onbeschermd moeten werken, pandemie niet onder de knie, perspectief op beter mistig enz.), maar ook factoren als bedrijfskundige (procesmatige) invalshoeken op het werk en “dienstlijst” van verpleegkundigen en verzorgenden, gebrek aan affiniteit met en kennis van de inhoud van hun professie (verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding) speelt bestuurders parten. Ook de huidige CAO koorts loopt op: passende honorering van deze beroepen bij aanvang en qua uitloop, in lijn met het generalistisch karakter van deze basisberoepen ( branche-overstijgend, geen verschillen per branche ), gegroeid wantrouwen in betrouwbaarheid beslissers ( applaus, bonusgedoe, TK besluiten, uitwijk keuze tot “pauzenummer” SER advies enz.), helpen niet om ondanks de ervaren werkdruk, weer de “schouders er onder te zetten”. Zo bezien zou de wijze Rijks-informateur ook hier misschien een aanzet tot herstel kunnen bewerkstelligen.