• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. jhmhendriks

    De werkelijkheid is nog veel schrijnender dan hier geschetst. In opdracht van het ministerie van VWS, directie Langdurige Zorg werken regio’s al vanaf 2020 intensief mee aan het oplossen van capaciteitsvraagstukken, waarin het vraagstuk van medische zorg, behandeling en ondersteuning. Met behulp van de Erasmus universiteit zijn er Regioscans gemaakt die laten zien welke de ontwikkeling van de zorgvraag in de Ouderenzorg is de komende vijf tot tien jaar. In twee regio’s heeft men naar aanleiding hiervan de handen in elkaar geslagen en krachten gebundeld in zogenaamde gecombineerde opleidingsplaatsen voor Psychologen in Opleiding tot GZ Psycholoog. In de regio Achterhoek is zo in twee jaar tijd een extra opleidingsvolume SAMEN tot stand gebracht van > 10 opleidingsplaatsen per jaar. Geheel conform de ministeriële opdracht om regionaal samen te werken aan duurzame medische zorg. In de regio Apeldoorn-Zutphen is een soortgelijke samenwerking gestart waarbij vanaf 2021 een aantal gecombineerde opleidingsplaatsen (GOP) extra beschikbaar zullen komen (www.gop2025.nl). Dus op basis van toekomstgerichte zorgvraaganalyse opleiden. Wat een teleurstelling als je dan geconfronteerd wordt met historische opleidingsvolumes waarbij alleen de grootste GGZ opleiders garen spinnen bij de verdeling van opleidingsplaatsen en nieuwe initiatieven (zoals proeftuin). Zowel de GOP in de regio Achterhoek als de GOP in de regio Apeldoorn-Zutphen zijn afgewezen als proeftuin omdat die status alleen maar geldt voor hen die al over tenminste 10 subsidie-plaatsten beschikken. Hoe zo proeftuinen? En de VVT dus ook de toegang tot proeftuin-subsidieplaatsten wordt onthouden. Kortom twee keer nul voor de VVT-sector waar de zorgvraag en daarmee de noodzaak van een GZ-psychologen zorgaanbod alleen maar verder toeneemt. Ik durf te stellen dat ik redelijk bekend ben met het systeem van
    opleidingssubsidies en opleidingsplaatsen in ziekenhuisland. Daar wordt steeds weer geprobeerd het verdeelsysteem beter te maken. Wat ik hier via TOP Plaatsen (die overigens keurig uitvoeren wat beleidsmakers hebben afgesproken) heb aangetroffen overtreft alles. De zorgvraag staat helemaal niet centraal en het zorgaanbod in de VVT is helemaal niet interessant, hier spelen andere systemen en belangen echt een grotere rol. Ik heb stille hoop dat de directie Langdurige Zorg hier nu toch echt haar bijdrage gaat leveren aan het rechtzetten van deze historisch gegroeide omissie. Niet in het belang van de VVT-zorgorganisaties maar van onze clienten, bewoners en patiënten die ook recht hebben op de juiste zorg op de juiste plaat in de
    Ouderenzorg. De zorg voor mentaal welbevinden vraag om specifieke expertise en een tandem-functie van specialist Ouderengeneeskunde en de GZ Psycholoog. En dat geldt voor nu (2020), straks (2025) en later (2030 en verder). Gaan we hier 5 jaar over nadenken met rapporten, adviezen en geruzie tussen de sectoren of gaan we doen waar we voor zijn. Duurzame medische zorg leveren voor kwetsbare doelgroepen en ouderen. Zeg het maar.