• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Arne van Oranje

  Het belangrijkste in de zorg is dat mensen snel en goed geholpen worden, en daar helpt vrijheid in de vorm van zorg leveren naar capaciteit erg bij, dus volume zoals ze het hier noemen. Daarom werken omzetplafonds ook averechts bij het goed kunnen leveren van zorg. Als je de vrijheid krijgt om zorg te leveren zonder de druk van opgelegde budgetten komt dat gelijk ten goede van het leveren van goede zorg,
  Maar blijkbaar is dat moeilijk om te bevatten voor beleidsmakers bij de overheid en ook bij de zorgverzekeraars.

 2. Joeri Veen

  Het is jammer dat de NZa, alsook Skipr hier, deze analyse van cijfers uit de contracteerperiode 2017/2018 presenteert als ware zij representatief voor de huidige afspraken. Er zijn in die drie jaar namelijk diverse ontwikkelingen geweest die het tegendeel bewijzen, of in elk geval sterk de beweging laten zien van een volume-gedreven contracteervorm naar een kwalitatief- en inhoudelijk gedreven contracteervorm.

  Een aantal voorbeelden:
  -Steeds vaker sluiten zorgverzekeraars meerjarige contracten af met ziekenhuizen. Dat is niet enkel om de financiële zekerheid te borgen en het vertrouwen naar elkaar uit te spreken. Nee, deze afspraken hebben een sterk inhoudelijk karakter, waarbij de rol van het ziekenhuis in de regio wordt meegenomen, afspraken worden gemaakt over kwaliteit van zorg maar ook verplaatsing ervan. Er wordt ruimte geboden en afspraken gemaakt voor de transitie, Juiste Zorg op de Juiste Plek, over eHealth en innovatie.
  -Er wordt juist bij steeds meer zorgsoorten gewerkt aan waardegerichte afspraken, waarin niet volume centraal staat maar het verbeteren van de uitkomsten van behandelingen. Menzis kent zulke afspraken inmiddels voor heup-, knie- en cataractzorg, voor hartzorg, geboortezorg, voor reuma en voor borstkankerzorg. Binnen dit type afspraken staat de leerbereidheid van artsen onderling centraal: zij leren van elkaars uitkomsten en werken zo gezamenlijk aan kwaliteitsverbetering. Dat is in het belang van de patiënt, want de artsen krijgen zo meer ruimte zich te richten op het verbeteren van dat wat voor hen belangrijk is: een goede behandeling met optimaal herstel. Daarover meer op: https://www.menzis.nl/publicaties/zorg-zorgverzekering/2019/05/01/de-zorg-beter-maken-een-stevige-operatie
  -Bovendien wordt er in regio’s steeds vaker over schotten heen gewerkt om afspraken te maken over vitaliteit, preventie en zorgtransformaties. Dat zijn vaak allianties die breder worden getrokken dan louter ziekenhuis/zorgverzekeraar. Denk aan de Regio Foodvalley, waar een coalitie van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), Rabobank, Alliantie Voeding in de Zorg, Wageningen University & Research, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Regio Foodvalley en Menzis gezamenlijk optrekken.

  Kortom, wij wijzen er op dat deze NZa monitor op basis van oude cijfers is en dus niet gelezen mag worden als kenmerkend voor de huidige periode. Steeds vaker zullen inhoudelijke en kwalitatieve aspecten een sterke rol spelen in de afspraken tussen zorgaanbieders -zoals ziekenhuizen- en zorgverzekeraars. Dat is in het belang van de patiënt, maar ook in het belang van een houdbaar stelsel dat de kwaliteitscyclus verbeterd en niet enkel op volume is ingestoken.