• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 3

 1. soech

  Fraude is nooit goed te praten, 34 miljoen lijkt veel maar het is peanuts als je het afzet tegen de totale omzet van de ZVW, zo’n 50 miljard. Het gaat dus om promillages. De vraag is wat de kosten van alle afdelingen fraudebestrijding van die ZVaars zijn en of die opwegen tegen de opbrengst. Als je al die fraudebestrijders nou eens toevoegt aan de financiële administratie van VWS, waar ze niet eens weten waar ze alle miljarden aan uitgeven, dan zal de opbrengst veel en veel hoger zijn.

 2. Izare

  Fraude is een juridische term die slechts door de rechteljke macht kan worden uitgesproken. Als een zorgverzekeraar een handelwijze fraude noemt, is dat een voorbeeld van negatieve framing. Als een journalist de diskwalificatie ‘fraude’ overneemt zonder dat de rechtelijke macht zich daarover heeft uitgesproken, doet de journalist mee aan negatieve framing.
  Wie neemt het op voor kleine zorgaanbieders die te goeder trouw zijn en hun stinkende best (willen) doen om een mooie plek voor mensen met een beperking te bieden? En dat in een beheerlandschap dat bol staat van wantrouwen, gedetailleerde regels en regelingen, kapitaalkrachtige partijen die kunnen en mogen lobbyen, én planning&control-experts die opgeleid zijn om de bedrijfsvoering naar hun eigen hand vol belangen te zetten?

 3. Hans Buijing

  Het Skipr artikel is eigenlijk gewoon het persbericht van ZN zonder kritische of journalistieke weging. Eigenlijk meer een onbetaalde advertentie.
  Nu is natuurlijk elke euro niet aan de zorg besteed een reden voor kritische beschouwing (frictiekosten, advocaatkosten,accountantskosten etc.) maar zoals in een eerdere reactie gesteld is het opmerkelijk dat ZN of SKIPR niet even noemt over welk percentage of promillage we het nu eigenlijk hebben. Als je even rekent met de wijkverpleging dan zie je dat meer dan 99,5% van de zorgkosten dus geen fraude betreft. Het is dus weer een mooi voorbeeld van negatieve beeldvorming waar ZN graag aan doet.
  Ook de opmerkingen over ongecontracteerde zorg valt hierbinnen. Die zorgverleners worden sowieso altijd allemaal onderzocht; want wantrouwen heerst binnen het stelsel. Dat maakt ook dat die cijfers vertekend zijn. Het komt de beleidsmakers natuurlijk wel goed uit. Jammer dus dat Skipr niet zijn journalistieke werk doet. En bijvoorbeeld niet de vraag stelt hoe het machtingen systeem nu uitpakt in de zorg. Wat de wachttijden zijn voordat een machtiging verleent wordt, wat dit hoor de cliënt betekent en wat er bijvoorbeeld gebeurt als er wel de broodnodige zorg wordt verleent door een zorgverlener maar nog geen machtiging: die zorgdeclaratie wordt dan als verdacht beschouwd. Misschien moet de echte journalistiek zich over buigen.