Reader Interactions

Reacties 1

  1. AvatarHolke Flapper

    Ik vind het onderhand niet meer uit te leggen waarom aan mijn informatie van begin april die naar Een CDA Kamerlid is gezonden geen aandacht is besteed. Waarom is het bedrijf MBS in Goes niet bezocht en is niet gekeken naar de kwaliteit van haar aanbod van uitgebreide testcapaciteit?