ACTUEEL

NZa kan fusietoets nog niet uitvoeren

NZa kan fusietoets nog niet uitvoeren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan de zorgspecifieke fusietoets nog niet uitvoeren. Dat zegt een woordvoerder van de NZa desgevraagd.

De zorgautoriteit reageert daarmee op een Algemeen Overleg over de fusie tussen Parnassia Bavo Groep en Emergis. Daarin werd voorgesteld dat de betrokken bestuurders op eigen initiatief om een fusietoets moesten vragen. Al eerder had minister Schippers (VWS) zorginstellingen met fusieplannen gevraagd om rekening te houden met de fusietoets.

Fusiewetgeving

De zorgspecifieke fusietoets maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen waarmee het Kabinet het beleid voor zorgfusies wil aanscherpen. De fusietoets wordt uitgevoerd door de Nederlandse Zorguatoriteit (NZa) in samenspraak met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bij de toets wordt gelet op drie aspecten: of er een fusie-effectrapportage is opgesteld, of belanghebbenden inbreng hebben kunnen leveren op de fusieplannen en of na de fusie nog steeds wordt voldaan aan de bereikbaarheidscriteria.

Nog niet officieel

Volgens de woordvoerder kan de NZa de toets nu echter nog niet uitvoeren, ook niet als zorginstellingen de NZa daar om verzoeken. Zij wijst erop dat de inhoud voor de fusietoets officieel nog niet bekend is. Pas als de fusietoets bij wet verplicht is, kan de NZa ermee aan de slag.

Wetsvoorstel versneld behandeld

Momenteel ligt het betreffende wetsvoorstel bij de Raad van State voor advies. Op verzoek van de Tweede Kamer en minister Schippers zal de Raad van State het wetsvoorstel versneld beoordelen. In de Tweede Kamer heerst een gevoel van urgentie om het wetsvoorstel door te voeren. Dit omdat de fusieplannen van Parnassia Bavo Groep en Emergis in een vergevorderd stadium verkeren. Bovendien hebben de OR en cliëntenraad van Emergis een negatief advies gegeven.

Fusieproces

Beide ggz-instellingen stellen overigens dat zij de fusietoets al in hun fusieplannen hebben betrokken. Desalniettemin stelde Emergis-voorzitter Leen van Leersum een vrijwillig toetsingsverzoek van de fusie bij de NZa te overwegen. Een besluit daarover is nog niet genomen. Vermoedelijk zullen Emergis en Parnassia Bavo Groep begin maart reageren op de negatieve adviezen. (Daan Marselis)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top