ACTUEEL

NZa kapittelt verzekeraars wegens lakse controles

NZa kapittelt verzekeraars wegens lakse controles

Zorgverzekeraars houden onvoldoende controle op de zorg die zorgaanbieders leveren. Niet alleen verzuimen zorgverzekeraars tijdig te controleren of gedeclareerde zorg wel echt geleverd is, ook de omvang van de zogeheten materiële controles is te beperkt. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa vindt daarnaast dat zorgverzekeraars de informatie van verschillende zorgaanbieders vaker moet spiegelen om op die manier opvallendheden te ontdekken. Bovendien schort het aan de regie over controles. Die vinden volgens de NZa nu op verschillende plekken plaats, waardoor de samenhang niet optimaal is. Daarnaast zouden verzekeraars overwegingen rond gepast gebruik van zorg meer bij hun zorginkoop en risicoanalyses moeten betrekken.

Aanwijzingen

De NZa deed vorig jaar al enkele verbetersuggesties aan verzekeraars. De marktmeester voor de zorg constateert nu dat “ze die onvoldoende snel op te pakken”. Om deze reden krijgen vijf zorgverzekeraars van de NZa de opdracht om te laten zien hoe zij hun materiële controles gaan verbeteren. Vier zorgverzekeraars krijgen een aanwijzing voor geconstateerde onjuistheden in hun verantwoording of bestuursverklaring.

Kostenstijging

Volgens de NZa kunnen de zorgkosten onnodig oplopen als gevolg van de falende controles. Als veel mensen zorg krijgen die eigenlijk niet nodig is, of waar een andere behandeling passender voor is, leidt dit tot vermijdbare zorgkostenstijgingen.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

1 maart 2012

Ons voorland, de USA, besteed inmiddels 25 tot 30% van het zorgbudget aan administratieve lasten. Gezien de insteek van de NZa gaan wij dat overtreffen.

We moeten toch ergens de beste in zijn?

Aantonen van doelmatige zorg, overbodige zorg, onnodige zorg? Wat kost dat wel niet en hoever gaat het wantrouwen van de Overheid in de zorgaanbieders en verzekerden?

Mitrasing, huisarts

1 maart 2012

Tja, de NZa is al 5 jaar in non-functie...en heeft geen enkel subliem idee over de zorg.

Jan Taco te Gussinklo

2 maart 2012

Het kan hooguit gaan om het soort controles.
Zie bericht uit 2010: 45 miljard controles http://bit.ly/wDfwlR

Het kan beter en slimmer, waarmee de zorg trouwens ook echt gediend kan zijn!
Destijds heeft Achmea gemeend de afdeling Materiele Controle (Ziekenhuizen/Specialisten) te moeten opheffen.
Voor mij niet goed invoelbare beslissing. Inmiddels kan het best best anders georganiseerd zijn (regie)?

merhai

2 maart 2012

we geven inderdaad meer uit aan zorg. Toch is het zo dat elke uitgegeven euro nog altijd een positief rendement kent, dat er steeds meer zorg geleverd wordt voor minder geld ( stukprijs daalt alleen maar) en dat die zorg met steeds minder handen geleverd wordt.
Dit systeem kent een kosten kant en een baten kant. Het is oerstom om je steeds te fixeren op alleen maar de kosten die gemaakt worden "aan bed", dus door directe zorgleveranciers. Je moet ook durven kijken naar de houdbaarheid van het systeem ( misschien moet de marktwerking er dan toch maar uit of voor een deel uit??) en de administratieve lasten van een dergelijk systeem ( de zgn "overhead")
Zorgverzekeraars hebben ook een duur kostenprofiel , met dure gebouwen, personeel , leaseauto's, winstmarges, aandeelhouders, ingewikkelde producten, slechte beleggingen, reserves die zijn opgebouwd uit premiegelden , om er maar een paar te noemen.
Zo heeft ook de overheid een structuur om dit systeem te handhaven dat enorm veel geld kost, kijk alleen maar naar organen als "dbc onderhoud", steeds meer mensen voor kapitale salarissen.
Wanneer roepen de beroepsverenigingen van dokters en verpleegkundigen dit nou terug, zij zijn de mensen die als verpleegkundige in hun eentje in de dienst voor 30 patienten zorgen en diensten doen waarbij ze wel 20 uur op een dag werken en de volgende dag er weer gewoon staan.
Welke pennelikker doet dat ????????????

Blomsma

2 maart 2012

We moeten natuurlijk de kosten van al die controles goed afwegen; toezichthouders moeten wat genuanceerder zijn met het voortdurend spuien van voorschriften; dan wordt de zorg echt onbetaalbaar!

Anoniem

2 maart 2012

Er zijn verzekeraars waarbij de verzekerde zelfs niet eens kunnen inzien welke zorg vergoed is. Op die manier missen ze de gratis inzet van hun klanten om de declaraties te controleren. En echt... 't komt voor dat die dure declaratie-fouten constateren.

Als ik zou willen sjoemelen met m'n declaraties zou ik wel weten bij welke verzekeraar ik dat zou doen.


Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

2 maart 2012

Zorgverzekeraars betalen ongelimiteerd declaraties van artsen en ziekenhuizen. Zorgverzekeraars weigeren aan hun verzekerden controle van deze declaraties.
Zorgverzekeraars betalen zelfs ongelimiteerd de declaraties van medisch foutieve behandelingen waardoor zorgverzekerden vermijdbaar en verwijtbaar invalide worden of overlijden. Zorgverzekeraars betalen ook ongelimiteerd de heropnames door medisch foutieve behandelingen.
.En wie betaalt aan de zorgverzekeraar? De Nederlandse zorgverzekerde: die en grote kans loopt slachtoffer te worden van medische fouten en hiervoor zelf financieel de schade moet betalen......
Het loont om medische fouten te maken, zoals het RIVM al in 2006 in een persbericht constateerde.

Fabrie

2 maart 2012

Dat zorgverzekeraars ongelimiteerd rekeningen van ziekenhuizen en artsen vergoeden, is mij bekend. Dat daarop geen enkele controle wordt uitgeoefend is mij ook bekend.
Dat dit alles leidt tot fraude en daardoor hogere zorgkosten, is niet meer dan logisch. Maar dat interesseert de zorgverzekeraars niet; ze leggen dat middels de volgens premieverhoging op het bordje van de verzekerde burger.Terwijl het nota bene tot hun werk behoort om controle op rekeningen uit te oefefen.

De NZa zou eens wat harder moeten optrden tegen zorgverzekeraars die hun werk niet doen en frauderende zorgverleners. Maar dat zal vast niet mogen om de een of andere bureaucratische regel.

Top