ACTUEEL

NZa: Vrije prijsvorming mondzorg in 2011

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Klink om uiterlijk per 1 januari 2011 vrije prijsvorming voor de mondzorg in te voeren. In het Visiedocument Bekostigingsstructuur mondzorg raadt de NZa aan dit op experimentele wijze te doen.

Transparantie mondzorg schiet tekort

De NZa wil een experiment van vijf jaar invoeren om de markteffecten op kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid inzichtelijk te maken. In 2016 kan VWS de definitieve beslissing over de invoering nemen. Klink ziet vooralsnog meer in een proefperiode van drie jaar.

Tekortkomingen

De NZa signaleert tekortkomingen in de mondzorg op het gebied van transparantie van prestatie, prijs en kwaliteit. Ook de onderhandelingspositie van consumenten en zorgverzekeraars en de sterke marktpositie van de tandartsen baren de NZa zorgen. Minister Klink benadrukt dat het consumentenbelang voorop staat. Aan de randvoorwaarden op het gebied van transparantie in prestatie en kwaliteit moet in ieder geval zijn voldaan alvorens de functionele bekostiging definitief in te voeren.

Orthodontie vormt een uitzondering

Volgens de NZa vormt orthodontie een uitzondering. De orthodontie voldoet beter aan de randvoorwaarden en komt daarom al per 1 januari 2010 in aanmerking voor invoering van vrije prijsvorming. Hierover brengt de NZa nog een afzonderlijk advies uit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top