ACTUEEL

Vier instellingen beloond met Planetree Award

De Spirit of Planetree Nederland Awards 2012 zijn uitgereikt aan het Spaarne Ziekenhuis, GGzE, CPH (Centra voor Psychisch Herstel) en het Gemini Ziekenhuis. Dit gebeurde tijdens de Planetree conferentie op 15 maart. Aan de prijs is een bedrag van 1000 euro verbonden, waarmee de winnaars hun initiatieven kunnen starten of steunen.

De Planetree Awards zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor zorgverleners om (vernieuwende) initiatieven in praktijk te brengen die een belangrijk positief verschil maken voor cliënten (en hun naasten). De awards worden één keer per jaar uitgereikt.

De jury bestond uit  vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen (NPCF), cliëntenraden (LOC), deskundigen uit de zorgsector en Planetree Nederland. De winnaars zijn geselecteerd uit 48 goede voorbeelden van mensgerichte zorg. De jury beoordeelde ze op positieve effecten voor cliënten en/of medewerkers.

MijnSpaarne.nl

Het Spaarne Ziekenhuis werd beloond voor het initiatief MijnSpaarne.nl. Dat is een Elektronisch Patiëntdossier met het inkijkrecht voor de patiënt in zijn eigen medisch dossier. Iets wat bij wet al vastgesteld is maar in de praktijk in Nederland nauwelijks tot niet voor de individuele patiënt mogelijk of gangbaar is. Het ziekenhuis wil hiermee de patiënt zoveel mogelijk regie geven over zijn eigen verblijf en behandeling in het ziekenhuis. Daarnaast wil het Spaarne Ziekenhuis naar haar patiënten toe volledig transparant zijn.

‘Grenspaal 37’

In het initiatief van GGzE ‘Grenspaal 37’ ondersteunen ervaringsdeskundigen werk in GGZ Eindhoven. Voor mensen met een psychiatrische beperking is de weg terug naar werk, opleiding en maatschappelijke participatie vol met hobbels en barrières. Door verhalen van herstel en empowerment kunnen cliënten ervaringskennis opbouwen. Deze kennis zetten zij, in de rol van ervaringsdeskundig begeleider, weer in om anderen te ondersteunen bij hun herstel.

Online behandelplatvorm

Het CPH kreeg waardering voor het online behandelplatform. Het online behandelplatvorm biedt diverse behandelprogramma’s aan. Tevens houdt de cliënt regie over de eigen zorg. Het is laagdrempelig en de patiënt kan kiezen voor „blended hulpverlening?, combinaties van face-to-face contact en hulp via internet en de mobiele telefoon.

Zorgpartner programma

Het Gemini Ziekenhuis werd beloond voor het Zorgpartner programma. Dit programma stimuleert patiënten een zorgpartner te kiezen. Het ziekenhuis beschouwt deze (mantel)zorger als volwaardige partner binnen het zorgproces en als onderdeel van het team. Zowel de patiënt als de zorgpartner worden in staat te stellen actief te participeren in de beslissingen over de eigen zorg. De patiënt en zorgpartner worden beschouwd als de deskundigen op het gebied van hun eigen behoeftes en waarden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top