ACTUEEL

Wetsvoorstel zorgspecifieke fusietoets naar de Kamer

Demissionair minister Schippers van VWS heeft woensdag het Wetsvoorstel continuïteit, fusies en opsplitsing naar de Tweede Kamer gestuurd. De overheid eist met dit voorstel een veel grondiger voorbereiding van fusies in de zorg dan tot nu het geval was.

Fusies beter doordenken

Tot nu toe toetste de NMa fusies van zorginstellingen alleen op mogelijke effecten voor de mededinging. Met het wetsvoorstel wil de overheid instellingen verplichten om niet alleen fusies beter te doordenken, maar ook om alle stakeholders erbij te betrekken zodat een fusie van veel meer kanten wordt beoordeeld en bekeken. Dit moet ertoe leiden dat zorginstellingen ook tot de conclusie kunnen komen dat het misschien beter is om niet te fuseren. Aanleiding voor deze wet vormen de vele fusies waarbij het discutabel is of de zorg er zoveel beter van is geworden.

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders zijn primair verantwoordelijk voor het maken van afspraken over het signaleren van risico’s voor de continuïteit van cruciale zorg. Zorgverzekeraars moeten hierbij aan hun zorgplicht voldoen. De NZa krijgt een controlerende functie en de bevoegdheid om het maken van dergelijke afspraken af te dwingen indien deze uitblijven.

Opsplitsingsbevoegdheid

De wet voorziet tevens in een opsplitsingsbevoegdheid voor de minister. Deze bevoegdheid, die het mogelijk maakt een organisatiestructuur te veranderen, kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden toegepast. Dat wil zeggen indien de zorg beneden peil is ten gevolge van de organisatiestructuur en er geen andere oplossingen zijn om de kwaliteit te verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top