ACTUEEL

Apotheek moet goedkope medicijnen verstrekken

Een apotheek in Breskens moet afspraken maken met verzekeraars over de verstrekking van goedkope medicijnen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het eerdere oordeel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hierover donderdag bevestigd.

In het gebied waar de apotheek is gevestigd, is geen of nauwelijks concurrentie. Daardoor kan de apotheek medicijnen leveren waaraan hij zelf het meeste verdient. De zorgverzekeraars willen afspraken maken over de levering van goedkope medicijnen, maar dat weigert de apotheek tot nu toe. Apotheek Van Dalen moet dit nu volgens de NZa en ook het CBb wel gaan doen.

Teleurgesteld

De beroeps- en brancheorganisatie van apothekers KNMP is zwaar teleurgesteld in de beslissing van het CBb. "De macht van zorgverzekeraars was al groot en wordt hierdoor nog groter. De tarieven die de verzekeraars bieden, zijn zwaar onder de maat. In de vrijemarktwerking is het de bedoeling dat apothekers en zorgverzekeraars onderhandelen over tarieven, maar in de praktijk valt er niet te onderhandelen. Zorgverzekeraars leggen gewoon een tarief op, op of onder de bodemprijs", aldus een woordvoerder van de KNMP. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 juni 2012

Ik vraag me zeer af of de nza/ de comissie in europees verband hetzelfd geoordeeld zou hebben. Sowieso hoort het cbb zich niet met mededinging bezig te houden, dat is prima thuis bij nma en rb rotterdam. Vooral deze zin heb ik om moeten lachen:
"Als gevolg hiervan stijgen de kosten en (uiteindelijk) de premies."
Over een apotheek in breskens waar zo weinig klandizie is da niemand anders zich er wil vestigen. Waarom zou men rechtspraak toch niet meer serieus nemen?

ANH Jansen

7 juni 2012

Uitspraak is een logische. Deze rechtsgang was bij voorbaat verloren en totaal overbodig. De reden ligt in de historie verscholen. Emotie ging boven ratio.

Wetgeving in deze is klip en klaar en het is daarom onbegrijpelijk dat de KNMP/Apotheek Breskens het zover hebben laten komen. Preferentie beleid is niet van gisteren. Was al van kracht in de laatste jaren van het ziekenfondsstelsel. Tot 2008 sluimerend bestaan. Kwam van de grond na een Convenant tussen KNMP, VWS, ZN, Bogin, Nefarma voor de jaren 2007-2009. In 2008 brak de hel los toen Teva/ratiofarma de beuk erin gooide en de verzekeraars en VWS het Convenant verbraken. De NZa was geen ondertekenaar van het Convenant en gaf aan de gang van zaken als marktconform te beschouwen: Convenant was op zich merkwaardig. NMa vond het allemaal best. Was een wel een marktafbakeningsafspraak , maar Convenant bood gelegenheid tot preferentie beleid.

De Verzekeraars namen die gelegenheid te baat. KNMP en Bogin in verlegenheid brengend. HB lid Jos van Dalen was mede-onderhandelaar van het Convenant namens 2.000 openbare apotheken. Wellicht ligt daar de bron van deze overbodige rechtsgang.

Vanaf 2008 is van een ordelijke overgang van lumpsum financiering naar "prestatie" bekostiging geen sprake meer. Daar heeft de KNMP geheel gelijk in, maar heeft zelf boter op het hoofd en kan beter met pek en veren besmeurd op de markt gaan staan.

Zonder KNMP-Z index is er geen sprake van preferentie beleid. De KNMP weigert de eigen prijsljist te schrappen in 100% eigen belang. Financiering van de koepel is geheel afhankelijk van afname van Z-index!

Gekker kan je het niet krijgen in deze wereld.

Afschaffing van de KNMP-Z-index prijslijst is eerste stap die de KNMP moet doen. Stoppen met huilen en doorpakken. Iedere verzekeraar een eigen prijslijst. Z-index alleen nog voor de medicatie bewaking.

Zo moeilijk moet dat toch niet zijn?

VWS, NZa en ook verzekeraars blijven zich verbazen over de KNMP. Maken dankbaar misbruik van de Z-index.

En de leden van de KNMP? Die blijven geloven in de KNMP als belangenbehartiger van de openbare apotheken. De KNMP is er toch voor hen?

Voordelen van afschaffing van de Z-index KNMP zijn zeer groot: geen "claw back" meer. Geen prijsbevriezing op peil 2011/2010. Geen fantasie prijzen meer op conto van zorgverleners. Zorgverzekeraars verzekeren dan weer en zorgverleners verlenen weer zorg en kunnen dan niet langer meer worden misbruikt als herverzekeraars.

Dus waar wachten we op?

ANH Jansen

7 juni 2012

Op Rechtsspraak.nl de uitspraak.

"Het College stelt voorop dat niet ter discussie staat dat op de zorgverzekeringsmarkt sprake is van onderlinge concurrentie tussen zorgverzekeraars. Op grond daarvan acht het College aannemelijk dat een zorgverzekeraar die een preferentiebeleid onder couvert voert, zonder dat hij de aan hem verstrekte onderhandse kortingen zou verrekenen in de door hem gehanteerde verzekeringspremies dan wel anderszins aan de verzekerden ten goede laat komen, nadeel zal ondervinden ten opzichte van concurrenten die de door hen behaalde financiële voordelen wel ten goede laten komen van hun verzekerden. Zijn concurrentiepositie zal hierdoor verzwakken, zodat niet aannemelijk is dat hij een dergelijke handelwijze duurzaam zal kunnen volhouden. Appellante heeft geen feiten of argumenten aangevoerd die het College tot een ander oordeel nopen.
Het College ziet gelet op het voorgaande geen redenen om te twijfelen aan de geschiktheid van de opgelegde maatregel. "

Menzis heeft publiekelijk verklaard de winst niet terug te geven aan de verzekerden. Winst behaald mede op basis van preferentiebeleid. Menzis volstaat met de suggestie dat haar premies niet hoger zijn dan zou moeten zonder preferentie beleid.

Geen enkele verzekeraar keert de behaalde winst uit, maar voegt die toe, na aftrek van kosten, aan de reserves.

Waar is nu de concurrentie tussen verzekeraars? Als alle verzekeraars hetzelfde doen, al dan niet na afspraak, kunnen verzekerden niet kiezen en dat doen ze ook niet: alleen gezonden en hoog opgeleiden wisselen van verzekeraar. De rest blijft zitten. Lood om oud IJzer.

Daar gaat het argument van de Rechter van het CBB.

Uitspraak is verder terecht en was voorzien. Per 2012 echter andere tijden. Vrije tarieven voor de dienstverlening. Helaas nemen verzekeraars daarbij de kans om de grenzen op te zoeken en ook de geneesmiddelenprijzen te bepalen: risico van prijsverhoging wordt afgewenteld op zorgverlener. Prijsverlaging vallen naar verzekeraar toe.

Laat de KNMP hier een zaak over voeren.

NZa heeft bij navraag geantwoord dat vrije prijzen gaan over de dienstverlening en niet over de geneesmiddelenprijzen, maar dat VWS GMT daar over gaat. GMT VWS speelt dovemannetje/vrouwtje. Zo wordt je met een Kluitje het Riet in gestuurd. Ambtelijke lafheid.

De KNMP weet ervan en durft niet aan te bellen.

Anoniem

12 juni 2012

De apotheek moet niet zo vaak verkeerde medicijnen en de daarbij behorende hulpmiddelen verstrekken.
zoals spuitjes, optrek naalden, alles staat in de computer opgeslagen en kunnen het zo weer vinden.
Dat scheelt heel veel in de ziektekosten.
Als het product bij je thuis is geweest en het is de fout van de apotheker, krijg je de rekening gepresenteerd.
En wordt het vernietigd als je het inlevert.
Geld verspilling!!

Top