ACTUEEL

Aanscherping fusieregels verzekeraars wassen neus

Aanscherping fusieregels verzekeraars wassen neus

Er komen geen scherpere regels voor fusies tussen zorgverzekeraars. Wel moet de Nederlandse Mededingingsautoriteit bij dergelijke fusies straks dikkere rapporten schrijven. Dat blijkt uit een brief die minister Edith Schippers van VWS woensdag aan de Tweede Kamer stuurde.

De minister doet het in haar brief voorkomen alsof ze gehoor geeft aan een motie van Kamerleden Van der Veen (PvdA) en Gerbrands (PVV). Die verzochten de minister om een zorgspecifieke fusietoets in te voeren voor zorgverzekeraars, analoog aan de fusietoets voor zorgaanbieders. Hoewel de persvoorlichter van het ministerie stelt dat de minister de beleidsregels aanpast ‘conform de motie Van der Veen en Gerbrands’, verandert er voor zorgverzekeraars met fusieplannen niets. Wel draagt Schippers de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op om het oordeel over fusies tussen zorgverzekeraars beter toe te lichten. Zo lijkt ze maatschappelijke onrust over monopolievorming in de zorg te willen voorkomen.

Toelichting NMa

Dat bevestigt ook woordvoerder Barbara van der Rest-Roest van de NMa. De NMa zal de eventuele fusie tussen verzekeraars op dezelfde wijze blijven beoordelen als nu, zo zegt zij. “Van ons wordt nu wel verwacht dat we dieper ingaan op de keuzes die we maken.” Bij concentraties geeft de NMa tot op heden alleen een toelichting als ze marktverstorende effecten ziet. Als de NMa geen verstorende effecten ziet, dan mag de kartelwaakhond volstaan met een kort rapport. Daardoor kan onrust ontstaan, bijvoorbeeld als twee grote verzekeraars in een regio samen gaan. Van der Rest-Roest: “Mensen vragen zich hoe wij zo'n fusie kunnen toestaan. Ze hebben het idee dat er geen concurrentie meer over blijft. Dat komt doordat wij de toelichting op onze beoordeling mogen weglaten als we geen gevolgen zien. Dat wil de minister nu veranderen.”

Monopolistisch gedrag

Kamerleden Van der Veen en Gerbrands wilden met hun motie het ‘monopolistisch gedrag’ van zorgverzekeraars afremmen. Eeke van der Veen: “Met een fusietoets voor verzekeraars wilden we bereiken dat zorgaanbieders en verzekerden een uitspraak konden doen over de wenselijkheid van een fusie. Je ziet nu al dat bijvoorbeeld in Friesland zorgaanbieders niet meer de keuze hebben om met een andere partij dan De Friesland Zorgverzekeraar te onderhandelen.”

Fusietoets zorgaanbieders

Naar alle waarschijnlijkheid komt er wel een fusietoets voor zorgaanbieders. Die moet worden uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Feitelijk moet de NZa erop toezien dat de fuserende zorgaanbieders de juiste stappen hebben doorlopen inclusief inspraak van bijvoorbeeld patiënten. Het wetsvoorstel daarvoor ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. (Daan Marselis)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

G K Mitrasing,huisarts

28 juni 2012

Fusie regels vallen onder economische zaken, de daarachter liggende wetgeving en niet onder vws dus dat was te voorspellen.

Daan Marselis

29 juni 2012

Beleid is inderdaad in samenspraak met minister EL&I bijgesteld.

Mr R.M. Dalmijn

29 juni 2012

De nadere uitleg waar mevrouw Minister de NMa om verzoekt begint met een fatsoenlijk definiering van het marktwerkingsgebied. Zeker in de Friese Casus, waar door toedoen van de NMa een monocultuur is ontstaan die, zeker nu er ook een banken concentratie heeft plaatsgevonden, zeer ten nadele van de autonomie van met name de kleine ziekenhuizen is gebleken. Wanneer eerder bedoeld werkingsgebied bijvoorbeeld de Benelux zou zijn geweest is de Friese uitkomst verdedigbaar. In alle andere gevallen is zij onvoldoende onderbouwd en hilarisch in de motivering. Jammer; zeker ook voor het aanzien van de NMa, ooit een bolwerk van eminente rechtsgeleerden die zich niet lieten Kisten en zo een opleidingsbron voor de betere mededingings advocatuur werd. Nu een aanstaand agentschap dat de oren naar bewindslieden en politiek in het algemeen laat hangen. Het precedent is helder. CZ Achmea [onder verorbering van een tweetal kleine spelers] en op de oostflank Menzis VGZ [ inmiddels met het restant van de kleine zorgverzekeraars] Aansluitend komt er een excellentie van PVV of SP huize - een verwaarloosbaar verschil in houding en denken- die 2 grote zorgverzekeraars een te beperkte keuze zal vinden en in een ruim gebaar - ongetwijfeld met de zegen van de Brusselse NMa - 1 basis zorgverzekeraar ter uitvoering van het pakket invoerd. Gelukkig zullen de aanvullende pakketten incluisief het service denken tegen die tijd door andere dan klassieke verzekeraars op de markt worden gebracht. Eigenlijk best een zonnige gedachte.

DGo

29 juni 2012

De dreigende monopoliepositie van De Friesland is destijds bij de inventariserende gesprekken door zorgaanbieders ruim aangekaart en voorgerekend. Er waren blijkbaar echter anderen die er belang bij hadden dat de fusie wel doorging. Een parlementaire enquête waard, Eelke?

Maar wat Jaap vd Heuvel ooit gekscherend in zijn stukje schreef over het belang van doorfuseren totdat er nog slechts één zorgverzekeraar over is. Daarna kan het uitvoeringsorgaan eenvoudig worden ondergebracht bij de Belastingdienst. Die hebben weliswaar geen verstand van Zorgverlening, maar dat is niet zo erg want dat hebben de zorgverzekeraars ook niet.

Top