ACTUEEL

Gemeenten maken zich zorgen over ZZP-maatregel

Gemeenten maken zich zorgen over de verwachte toeloop op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanaf januari 2013. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de invoering ‘Overhaast en riskant’. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Vanaf 1 januari 2013 vallen mensen met een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 1 t/m 3 indicatie niet meer onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Hierdoor is opvang in een verpleeghuis niet meer mogelijk. Ouderen die niet meer voor verblijf in een verpleeghuis in aanmerking komen, zullen naar alle waarschijnlijkheid voor ondersteuning naar het Wmo-loket van de gemeente gaan, terwijl daar op dit moment nog geen extra rijksbudget tegenover staat.

Brandbrief

Niet alleen de financiële gevolgen, maar ook de snelle invoering van de maatregelen vinden de gemeenten zorgwekkend. De VNG heeft samen Actiz en de Verenging van Woningcorporaties Aedes de Tweede Kamer hierop geattandeerd. Vorige week stuurden Actiz en Aedes al een brandbrief naar de Tweede Kamer. Deze organisaties stelden dat de politiek niet verder kijkt dan de administratieve scheiding van wonen en zorg, terwijl bij de implementatie veel meer komt kijken. Zo is er op dit moment nog geen alternatief voorhanden voor mensen die niet langer onder de AWBZ.

Kosten

Daarnaast is volgens de VNG onduidelijk hoeveel mensen vanaf januari bij gemeenten aankloppen, wat het de gemeenten gaat kosten en wat de maatschappelijke gevolgen ervan zijn. Op de website van Binnenlands Bestuur stelt de VNG dat de besparingen door de maatregel veel minder zijn dan dat het op het eerste gezicht lijkt. "Extramuralisering levert besparing op voor de AWBZ-zorg, maar brengt voor gemeenten juist extra kosten met zich mee," aldus de VNG.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top