ACTUEEL

Vierstroom verplicht familie tot meewerken

Vierstroom verplicht familie tot meewerken

Twee verpleeghuizen van zorgorganisatie Vierstroom gaan familieleden van bewoners verplichten mee te helpen. Dat zei een woordvoerster van de de organisatie donderdag. Het gaat om een experiment in tehuizen in Bergambacht en Vlist waar tientallen mensen met dementie verblijven.

Verplichtingen

Familie moet per maand 4 uur meehelpen bij Vierstroom. Het gaat niet om verzorgende taken als wassen en dergelijke, maar bijvoorbeeld om gezelschap en toezicht houden. Eventueel kunnen mensen hun verplichting ook 'afkopen'. De organisatie weet nog niet wat de consequenties worden als familie weigert mee te werken.

Experiment

“Je zou kunnen nadenken over het lager op de wachtlijst plaatsen van nieuwe bewoners”, aldus de woordvoerster. “Maar dat zijn maatregelen die we absoluut niet willen. We zullen te allen tijde in gesprek blijven met de familie.” Het experiment is volgens haar ook bedoeld om erachter te komen hoe om te gaan met families die niet willen meewerken.

'Goed initiatief’

Seniorenbond ANBO vindt het een ‘goed initiatief’. ANBO-directeur Liane den Haan. “Je moet dingen uitproberen en het taboe doorbreken dat familie ontslagen is van alle verplichtingen na opname van een dierbare in een zorginstelling. Uit de AWBZ kan dit soort zorg niet meer betaald worden. Familieleden betrekken bij de zorg van hun dementerende vader, moeder, oom of tante kan uitkomst bieden. Daarom ‘petje af’ voor Vierstroom, die met dit experiment de discussie waarop wij onze zorg willen inrichten hoog op de agenda zet.”

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) sluit zich hier min of meer bij aan. "Het is goed dat de discussie over de samenwerking van formele en informele zorg op gang komt. Dit wel altijd in overleg met cliënt, familie en eventuele vrijwilligers en zonder het verplicht te stellen. De kwaliteit van de zorg voor het familielid dient hierbij voorop te staan", laat een woordvoerster weten.

Onwenselijk en onnodig

Vakbond Abvakabo FNV vindt het initiatief van Vierstroom "zeer onwenselijk en onnodig". De professionele zorg voor ouderen moet gegarandeerd zijn, stelt de vakbond in een persverklaring. Een financiële noodzaak is er ook niet, aldus de vakbond. "Zorginstelling Vierstroom boekte het afgelopen jaar een miljoenenwinst en de bestuurder van Vierstroom hoort tot de top van teveelverdieners in de Nederlandse ouderenzorg."

(ANP / Skipr)

17 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

3 augustus 2012

Weer zo'n voorbeeld van misbruik van AWBZ gelden. Met welke klasse is iemand opgenomen? Wordt de juiste deskundigheid ingezet? Wat moeten bewoners financieel inleveren en hoeveel "zakgeld" krijgt men nog?
Wat verdienen de bestuurders. M.a.w. Wat eigenen zij zich toe uit de Awbz gelden. Juist, en nu de familie plukken omdat zij niet in staat zijn kwaliteit te leveren. Wat declareren zij bij het Cak terwijl er zeer lage deskundigheid wordt ingezet. Oja, Zzp ontvangen zij per client. Nog mooier dus.

van Doorn

3 augustus 2012

Is de organisatie niet in staat familie en sociaal netwerk op basis van inspiratie te binden? Voor de dementerende bewoner lijkt me het ook fijner als iemand zich uitgenodigd voelt om samenredzaamheid inhoud te geven.

Dat dit geen vanzelfsprekendheid is en we met elkaar nog werk te verzetten hebben om iedereen in zijn waarde te laten en toch afspraken met elkaar te maken is de kunst van het nieuwe zorgen. Verplichten is een noodkreet?

Yvonne van Gilse

3 augustus 2012

Veel familie wil graag bijdragen aan het levensgeluk van zijn naaste / dierbare. Ook als die woont in een zorginstelling. Tegelijk weten familieleden vaak niet wat wel en niet kan als een dierbare in een zorginstellnig woont. Omdat het gesprek tussen familieleden, bewoners en medewerkers over hoe zij samen invulling geven aan dat wat de bewoner nodig heeft, niet op gang komt. Er lijkt van beide kanten handelingsverlegenheid te bestaan.
Door familie te verplichten bij te dragen, lijkt Vierstroom de verantwoordelijkheid van de familie en bewoner voor hun eigen leven over te nemen. Waarmee de gelijkwaardigheid in de relatie tussen Vierstroom en familie verstoord wordt. Terwijl veel familie en bewoners zich toch al afhankelijk voelen van de zorginstelling.
Verplichten lijkt op gespannen voet te staan met invulling geven aan een volwaardige relatie tussen zorginstelling, bewoners en hun naasten. Verplichten benadrukt ongelijkwaardigheid; want op grond waarvan kan een zorginstelling familie verplichten?
In een volwaardige relatie wordt in alle openheid gesproken over hoe ieder naar vermogen bijdraagt aan het levensgeluk van de ander. Zodat die ander zich van waarde voelt. Om vanuit dat gevoel bij te kunnen dragen naar vermogen. Ook als je afhankelijk bent van zorg. En door dat op die manier te doen, ervaren ook familieleden en medewerkers levensvreugde / werkplezier. Als familie uitgenodigd wordt bij te dragen op een manier die bij hen past, hoeven ze niet verplicht te worden.
En door in gesprek te gaan, kun je er ook achter komen waarom sommige familieleden niet bij kunnen dragen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van verstoorde verhoudingen. Door te verplichten lijkt de ruimte om te zoeken naar voor ieder passende vormen van bijdragen, klein. Terwijl ieder gebaat is bij het zoeken naar ruimte zodat ieder zich in zijn waarde gelaten voelt.
In de LOC-visie 'waarde-volle zorg' (zie www.loc.nl) wordt een ander perspectief geschetst. Zorg die aansluit bij dat wat van waarde is voor de ander. Ik vraag me af of er - kijkend vanuit dat perspectief - andere oplossingen kunnen ontstaan in deze discussie die door Vierstroom terecht geagendeerd is.

Anoniem

3 augustus 2012

Voordat een familid opgenomen word tin een verzorgingshuis, zit er al een lang traject van mantelzorg voor deze opname. Er wordt al heel veel van de mantelzorger gevraagd, en voordat de mantelzorger besluit dan deze het niet meer aankan, is de grens allang overschreden. denk ook vanuit die positie. niet elke dementerende ouderen heeft veel familie. er zijn patiënten/ cliënten, die maar 2 kinderen hebben en die ook nog volledig werken. gezien het beleid van de huidige regering. tot hun 67 jaar, dan blijft er niet veel ruimte om ook nog mantelzorger in een verzorgingshuis te kunnen zijn.

DGo

3 augustus 2012

De negatieve reacties op het initiatief van de Vierstroom begrijp ik niet. Bij 'normale' verhoudingen wordt door familieleden per maand al veel meer dan 4 uur aandacht gegeven aan hun dierbare familielid.

Er zijn echter grote groepen die het maar heel fijn vinden dat hun familielid is opgeborgen in een verpleeghuis. Deze weinig sociale manier van afschuiven van verantwoordelijkheid zou afgelopen moeten zijn.

Nee, men vraagt er niet om dat een vader of moeder dementerend wordt, maar de Nederlandse gemeenschap is er ook niet om de individuele verantwoordelijkheid van een ieder die wat gaat mankeren over te nemen.

Het is erg jammer dat het initiatief van de Vierstroom nodig is.

Anoniem

3 augustus 2012

Als het verplichte eraf kan vind ik net idee om familie als vrijwilliger een rol te geven een prima initiatief. Er zijn inmiddels voor 15 huizen zo'n 1700 vrijwilligers die zich vanuit hun passie inzetten. Blijkbaar is dit onvoldoende en kan welzijn voor de bewoners niet voldoende worden geboden.
Verplicht vrijwilligerswerk werkt niet, laat de familieleden als ze zich willen inzetten die dingen doen waar ze plezier aan beleven, dan kom je een heel stuk verder. Welzijn voor iedereen!

Rotmeijer

3 augustus 2012

Met het project 'Houd de Naaste Vast', dat wij in inmiddels 20 verpleeghuizen hebben uitgevoerd, voeren wij groepsgesprekken met naasten en medewerkers om het bondgenootschap tussen hen te bevorderen ten behoeve van bewoners. Uitgangspunt van de gesprekken is niet het verplichten of opleggen van activiteiten van naasten, maar hoe zij vanuit hun natuurlijke rol betrokken willen en kunnen zijn bij hun dierbaren. Door te weten wie de naasten zijn, wat voor hobby's en talenten zij hebben, en door te vragen wat zij prettig vinden om te doen met hun dierbaren, creëer je als organisatie natuurlijke condities voor naasten om betrokken te blijven bij de bewoners. Houd de Naaste Vast is inmiddels een beproefde methode en wordt ondersteund door het Expertisecentrum Mantelzorg, Vilans en Mezzo. Wij delen kennis en ervaringen via www.publicarea.nl en www.zorgvisite.nl

Spaanstra

3 augustus 2012

Echt een voorbeeld van ' we hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt'. Mantelzorgers worden bij opname van een oudere direct op een zijspoor gerangeerd, professionals nemen alle taken over. Daarmee snijden ze voor de persoon die opgenomen wordt alle banden met het sociaal netwerk door.
Nu wordt deze groep betrokken mantelzorgers, die altijd de gevraagde zorg leverde en dat vaak beter deed dan professionals, verplicht om te komen sjoelen. Wat een gotspe!

Gelukkig lost het probleem zichzelf op. De nieuwe ouderen zullen zich niet langer laten koeioneren en bedanken vriendelijk voor een opname in een van deze AWBZ-gefinancierde 'sterfhokken'. Organisaties zoals Vierstroom zullen te maken krijgen met enorme leegstand en vervolgens failliet gaan. Dat lijkt me volkomen terecht, want voor organisaties die zich beklagen over hun kernactiviteit is geen plaats onder de zon.

Ouderen verenig u! Neem het heft in eigen handen en ga op zoek naar passende en humanere woonvormen. Dat verhoogt de kwaliteit van leven tegen een lagere prijs. Het management van Vierstroom kan wellicht succesvol zijn in de bio-industrie.

Caroline de Pater

3 augustus 2012

Tja, als initiatief niet onaardig, maar .... afkopen? Dat geeft gelijk een heel andere toon. Ruim boven de norm verdienen? Miljoenenwinst? Ik stel voor: de bestuurder levert de helft van zijn riante beloning in en met de middelen die zo vrijkomen gaat hij dit initatief op integere en eerlijke, inspirerende wijze vormgeven met directe betrokkenheid van clienten en bewoners. Zoals het nu is, twijfel ik aan de oprechtheid en geloofwaardigheid van de bestuurder.

Sanders

5 augustus 2012

Ga experimenteren met mensen die het graag (!!!) willen doen. Verplichting werkt niet. Jammer dat een goede gedachte verkeerd wordt aangepakt. Gebrek aan zorgvisie !!! Fijne zondag.

Ses

5 augustus 2012

Wij hebben 2 chronisch zieke kinderen, waarvan een heel ernstig ziek is. Nooit geen broer of zus oom of tante gezien die gevraagd heeft zal ik jou even ergens mee helpen. Alleen per telefoon vragen hoe het gaat.
Met de jongste gaat het niet goed.
Je denkt toch niet dat ik straks meer tijd heb dat ik dan bij mijn oom of tante of broer of zus op bezoek ga om te helpen.
Ik ga wel naar onze andere dochter helpen, ik kan toch niet alles? Lichamelijk lijdt je er ook veel aan dat je dit op je schouders hebt gekregen. Maar als ik straks oud ben heb ik ook niets te verwachten en zie wel hoe het verloopt.
Ik hoop dat ik nooit zover kom. En dat er in huis een einde komt.

Van der Helm

5 augustus 2012

Helemaal eens met Yvonne van Gilsen als zij zegt: En door in gesprek te gaan, kun je er ook achter komen waarom sommige familieleden niet bij kunnen dragen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van verstoorde verhoudingen.
Als de verhoudingen goed zijn is 4 uur in de maand geen probleem en is verplichten al helemaal niet nodig. In de andere situatie voelt 4 uur per maand als een zware opgave!

De familie wordt regelmatig veroordeeld als de client weinig bezoek krijgt. Het is belangrijk dat de zorgverlener zich verdiept in de geschiedenis van de client en het gesprek aangaat met de familie. Dan zal er meer begrip ontstaan voor de situatie en kan er een middenweg gezocht worden die voor beide acceptabel zijn.

En de verplichting afkopen komt waarschijnlijk uit het verenigingsleven. Als ik €25 betaal hoef ik de tweemaandelijkse bardienst bij de tennisclub niet uit te voeren...

Anoniem

5 augustus 2012

Lekker inkoppen in de komkommertijd. Inspiratie en passie en een natuurlijke betrokkenheid is een prettiger drijfveer voor hulp in "tehuizen" lijkt mij.
Ander alternatief is overhead omlaag brengen, minder salaris voor mensen aan de top en meer al vaak door Nederlanders geopperde veranderingen.
Waarom moeten directeuren in zorg en bestuurders eigenlijk zoveel verdienen? De Balkenende norm hoeft niet gehaald hoor, het is het uiterste dat mag. Laten we die norm eens stellen inclusief auto en andere vergoedingen!

Blomsma

5 augustus 2012

Uiteraard is het gewenst en een normale zaak, dat familie meer dan 4 uur per maand aandacht besteed aan een dierbare die verpleegd wordt in een instelling. Maar deze actie met verplichtstelling is een vreemde en onwenselijke zaak. De instelling geeft zichzelf een brevet van onvermogen. Het behoort tot hun vereiste competenties om een goede relatie met de familie op te bouwen en daarmee participatie te bevorderen. Dit soort dwang staat daar haaks op.

Jop

5 augustus 2012

Ja weer zo,n Sociale gedachte ui de tijd van de DDR.
als morgen alle vrijwillgers stoppen valt alles in elkaar als een kaartehuis.
Die gne die niet willen zullen de zaak zo tegen werken dat de goedwillende vrijwigers ook de handoek in de ring gooien.

Anoniem

7 augustus 2012

verplichten om 4 uur per maand mee te werken of te wel helpen???wat is dit ???dat maken de familie leden wel uit en niet t persoonneel of wie dat ook bedenkt daar ik zou zo,n iemand wel voor me willen hebben wie dat zegt verplichten om mee te werken die kan meteen een flinke schop onde zijn of haar reed krijgen of ze willen t van de mensen familie leden af kopen alles draait om geld ....

Anoniem

9 augustus 2012

@Spaanstra:Gelukkig lost het probleem zichzelf op. De nieuwe ouderen zullen zich niet langer laten koeioneren en bedanken vriendelijk voor een opname in een van deze AWBZ-gefinancierde 'sterfhokken'. Organisaties zoals Vierstroom zullen te maken krijgen met enorme leegstand en vervolgens failliet gaan. Dat lijkt me volkomen terecht, want voor organisaties die zich beklagen over hun kernactiviteit is geen plaats onder de zon.

Helemaal mee eens! Het is een kunst, plicht en een uitdaging voor een bestuurder om de zorg rondom de ouder wordende mens humaan te regelen. En het kan zonder verplichting.

Top