ACTUEEL

Zorginstituut Nederland geeft impuls aan kwaliteit

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) wordt per 2013 een andere organisatie met een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. Naast het uitvoering van verzekeringen en pakketbeheer krijgt het CVZ er twee nieuwe taken bij: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het vernieuwen van zorgberoepen en opleidingen.

De taken en verantwoordelijkheden voor kwaliteit van zorg zijn zo in één organisatie vertegenwoordigd.

Kwaliteit

De uitbreiding met het onderdeel Kwaliteit is bedoeld om de kwaliteitsverbetering van de zorg een forse impuls te geven. Het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van ‘professionele standaarden’ en richtlijnen is een belangrijk onderdeel hiervan, meldt het CVZ. De taken van het onderdeel Kwaliteit zijn: het tot stand brengen van een eenduidig, op patiëntuitkomsten gericht kwaliteitskader door ontwikkeling van professionele standaarden. Daarbij hoort ook het ondersteunen bij de implementatie van professionele standaarden, innovatie en ‘best practices’. Een andere taak is het inzichtelijk maken van de kwaliteit van verleende zorg voor burgers, verzekeraars, aanbieders en toezichthouders. 

Het onderdeel Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland wordt bijgestaan door de Adviescommissie Kwaliteit. In deze commissie zitten, naast deskundigen op de gebieden curatieve zorg, langdurige zorg, en doelmatigheid ook leden die het brede cliëntenperspectief en het perspectief van verpleegkundigen en verzorgenden kunnen inbrengen.

De Adviescommissie Kwaliteit heeft in beginsel de volgende taken: adviseren over de metastandaard (het kwaliteitskader) en de meerjarenagenda van het onderdeel Kwaliteit; het monitoren en evalueren van de pilots die de werkwijze van het onderdeel Kwaliteit mede moeten bepalen; het ontwikkelen van professionele standaarden als deze niet (tijdig) van de grond komen; en het stimuleren en aanjagen van de brede inzet van innovaties en best practices in de praktijk.

Adviescommissie

Jan Kimpen, voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, is voorzitter van de adviescommissie. De andere leden zijn: Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan de Radboud Universiteit; Annemone Bögels MBA, directeur van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntverenigingen; Henk-Jan Guchelaar, hoogleraar klinische farmacie LUMC; Rose-Marie Droës, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie VUMc; Evelyn Finnema, lector Wonen, Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd aan de NHL Hogeschool Leeuwarden; Willem de Gooijer, tot 1 juni 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van Steinmetz|de Compaan, vanaf 1 juni voorzitter van het Platform VG; Jan Lavrijsen, specilaist Ouderengeneeskunde UMC St Radboud, Nijmegen;  Peter Holland, oud voorzitter van de KNMG;  Mieke Hollander, lid ledenraad V&VN, directeur ROC ASA Utrecht; Bertine Lahuis, voorzitter van raad van bestuur van Karakter, expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie;  Hugo Keuzenkamp, voorzitter van de raad van bestuur van het Westfriesgasthuis; Ben Willem Mol, gynaecoloog bij het Máxima Medisch Centrum; Jenneke van Veen, oud-hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg;  Niek de Wit, hoogleraar huisartsengeneeskunde bij het UMC Utrecht.

Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Het onderdeel Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen adviseert de minister van VWS toekomstgericht en sectoroverstijgend over de vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg.
Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen functioneert vanaf 1 april 2012 bij het CVZ en bestaat uit een adviescommissie en een klein ondersteunend team. Marian Kaljouw, directeur van de St. Antoniusacademie, is voorzitter van de Adviescommissie.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 augustus 2012

Hoe wordt Zorginstituut Nederland afgekort? ZiNL lijkt mij de beste optie.

Anoniem

29 augustus 2012

Da's toch gek...ik zie in de adviescommissie geen vertegenwoordiging van de professionele zorgberoepen zitting hebben. Niet belangrijk? Lijkt mij onmisbaar om ook hen te vertegenwoordigen. Waarom is NU'91 niet benaderd de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden?

Anoniem

23 januari 2013

Kwaliteitsmetingen van tehuizen worden jaarlijks gedaan door een onafhankelijk bureau.
Alleen huren de tehuizen deze bureaus zelf in.
Ook komt het voor dat een tehuis zelf selecteert wie er door
het bureau geïnterviewd wordt.
Hoe objectief is dit dan nog allemaal?

Top