ACTUEEL

Apothekers laten TENA incontinentie inventariseren

Apothekers laten TENA incontinentie inventariseren

Apotheken hebben medische gegevens van hun klanten aan het commerciële bedrijf TENA, een bekende leverancier van incontinentiemateriaal, gegeven zonder patiënten daarvan op de hoogte te stellen. Het gaat om gegevens van klanten die incontinentiemateriaal gebruiken.

Door nieuwe regels bij zorgverzekeraars Achmea, Agis en Zilveren Kruis moeten apotheken al hun incontinente klanten indelen in categorieën, van lichte tot zware incontinentie. Sommige apotheken hebben hiervoor de hulp van TENA ingeschakeld om de patiënten te bellen.

Lastige eis zorgverzekeraar

De beroeps- en brancheorganisatie van apothekers KNMP zegt in een toelichting dat Achmea sinds juli als eerste zorgverzekeraar een aangepast beleid voert ten aanzoen van incontinentiematerialen. “Het is voor apothekers buitengewoon lastig om aan deze eisen te voldoen”, stelt de KNMP. De verzekeraar eist van apothekers die incontinentiematerialen leveren aan Achmea-verzekerden, dat er met deze patiënten een intakegesprek plaatsvindt door een gediplomeerd verpleegkundige. Deze moet de patiënten indiceren en indelen in een bepaald patiëntenprofiel, waarna de patiënten worden gebudgetteerd op dagbasis. “Als gevolg van de nieuwe eisen van zorgverzekeraars zijn er bedrijven zoals Tena Consult, die apothekers aanbieden om hen te ondersteunen bij de dienstverlening rondom hulpmiddelen.”

Risico voor apotheek

De KNMP zegt signalen te ontvangen van apothekers en patiënten dat zij niet uitkomen met de door de verzekeraar vergoede hoeveelheid incontinentiematerialen. Wanneer een patiënt meer incontinentiematerialen gebruikt dan Achmea berekent, dan draait de apotheek voor de kosten op. De KNMP  voorziet dat apotheken mogelijk stoppen met het leveren van bijvoorbeeld incontinentiematerialen “als gevolg van de lastig uitvoerbare eisen van zorgverzekeraars en de financiële risico’s die apothekers gedwongen worden aan te gaan”.

Gebruikersprofielen klant

Zorgverzekeraar Achmea hanteert zeven profielen waarin gebruikers van incontinentiemateriaal worden ingedeeld. Aan de hand van het profiel wordt bepaald hoeveel en welke soort luiers klanten nodig hebben. Volgens Achmea bepalen apothekers zelf hoe ze de klanten indelen in de gebruikersprofielen en welke onderaannemers ze hiervoor inschakelen. "De leverancier geeft de apotheker advies, de apotheker bepaalt vervolgens samen met de klant wat voor materiaal die krijgt. Wij staan hier buiten", aldus de woordvoerster van Achmea.

Met het gebruikersprofiel wil Achmea naar eigen zeggen de reële behoefte van de klant vaststellen. "Op deze manier proberen we onze bijdrage te leveren aan betere kwaliteit en verspilling van te veel materiaal tegen te gaan", aldus Marjolein Verstappen, directeur Zorginkoop van Achmea.

Kamervragen

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman heeft donderdag meteen bij het kabinet aan de bel getrokken en Kamervragen gesteld. Voortman: "GroenLinks vindt het een vreemde zaak. En dan nog wel uit naam van de apotheek, een schending van de privacy van de patiënt. Bovendien heeft een fabrikant een commercieel belang, dus is er van een onafhankelijk oordeel geen sprake."

"Volgens mij moeten cliënt en zorgaanbieder samen kijken welk product het beste past bij de vraag. Een verzekeraar zou met de fabrikant over de prijs van producten moeten praten, in plaats van TENA op patiënten af te sturen", aldus het Kamerlid.

Privacy

Minister Schippers laat uitzoeken wat hier precies aan de hand is en zal passend reageren, liet haar woordvoerder alvast weten. "Het is op zich goed als verzekeraars willen weten of mensen die gebruik maken van zorg dat terecht en in de juiste mate doen, om daarmee verspilling tegen te gaan. Maar het kan niet dat een bedrijf de beschikking krijgt over patiëntengegevens. Apothekers hebben zich te houden aan de wet als het gaat om privacybescherming. Zo mogen zij zonder expliciete toestemming geen privacygegevens, waaronder uiteraard medische, aan bedrijven geven.”

Onderzoek

Volgens de fabrikant vragen patiënten zelf om contact of vraagt de apotheek hen of ze het goed vinden als ze door TENA worden benaderd. De privacy van de patiënten zou volgens TENA niet in het geding komen. “De gegevens van de patiënten worden met grote discretie behandeld en enkel opgeslagen in het digitale zorgdossier dat alleen toegankelijk is voor de apotheek”, meldt het bedrijf donderdag. TENA zegt niet betaald te worden voor de adviezen. “Het is een service die wij bieden.”

 (ANP / De Telegraaf /Skipr)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

9 augustus 2012

Depend heeft eenzelfde 'service'. Beide ondernemingen hebben samen een 70% van de markt in handen. Verlies van marktaandeel Achmea is voor hen een gevoelig verlies.

Achmea geeft haar verzekerden recht op alle merken en gebruik op wat zij zelf nodig vinden. Dat is de voordeur.
Aan de achterdeur zet Achmea de zorgaanbieders voor het blok: indeling per categorie en per categorie een vast bedrag ongeacht gebruik; de zorgaanbieder moet de verzekerde maar het juiste Achmea gebruik zien uit te leggen.

Eenmaal per 3 maanden mag van categorie worden gewisseld. Wordt een gebruiker tussentijds slechter dan is het risico voor de zorgaanbieder.
Prijsstijgingen komen voor rekening van de zorgaanbieder.
Bij overlijden moet de zorgaanbieder het niet gebruikte zo snel mogelijk terughalen en weer verkopen aan een andere Achmea verzekerde. De teller stopt bij overlijden en de zorgaanbieder mag niet na die datum declareren.

7 categorien zijn 7 knoppen om aan te draaien.

En zo gaat een fijnmazig distributie en kennissysteem naar de knoppen.

80/20 regel gaat ook hier op. Achmea verzekerden worden ook in het weekend ontslagen of op vrijdag middag, zonder enige geneesmiddel of hulpmiddel.

Dan rest hen niets anders om het zelf aan te schaffen. Achmea vergoed dan helemaal niets.

In de theoretische rekenpremie zit een bedrag voor geraamd inco gebruik. Het zal duidelijk zijn dat het model van Achmea niets te maken heeft met kwaliteitsverbetering of tegengaan van verspilling, maar alles met beheersing van de schadelast en verhoging van de netto winst bij Achmea.

In het kader van de gereguleerde marktwerking hebben CZ en VGZ Coop samen met Achmea dit model uitgewerkt. Om de NMa voor te zijn komt iedere verzekeraar met een eigen dagprijs. Er moet immers concurrentie zijn.

En zo gaan we met ons allen naar het laagste punt; ook in de thuissituatie 24 uurs of zelfs 48 uurs luiers gelijk nu al praktijk is in de verpleeghuizen.

Nobelprijs winnaar Buchanan heeft dit allemaal voorspelt en krijgt zijn gelijk.

Het spel wordt gestopt als een of meerdere spelers ermee ophouden en er geen nieuwe voor in de plaats komen.

En natuurlijk als de kiezers/verzekerden het spelletje door beginnen te krijgen.

ANH Jansen

9 augustus 2012

In de Volkskrant van vanmorgen meldt een Achmea directeur de ontwikkeling van 24 uurs luiers en zelfs 48 uurs luiers. De technologische ontwikkeling staat voor niets volgens hem. Achmea verzekerden kunnen wat verwachten.

Achmea verzekerden in de thuissituatie krijgen dezelfde behandeling als de verzekerden in de verpleeghuizen.

Laat die Achmea directeur zelf eens lopen in een 24 uurs of 48 uurs luier. Laagste prijs per ml urine of gram stront?

Hoe herken je een Achmea verzekerde?

Aan de wijdbeense loop.

Laat de marktwerking tussen de verzekeraars onderling nu maar eens losbarsten. Op de relevante markt Nederland is er keuze genoeg volgens de NMa.

Jammer dat de NMa aan verzekeraars CZ, VGZ Coop en Achmea heeft toegestaan om eenzelfde model in gezamenlijkheid te ontwikkelen en door te berekenen. De dagprijzen van Cz en VGZ zullen pro forma afwijken, maar dat zullen centen zijn.

Laat Menzis en de anderen nu maar eens komen met hun 'normale'' modellen; gezamenlijk met zorgaanbieders en verzekerden de kosten beheersen zonder afwentelen van verzekeraarsrisico''s op zorgaanbieders en verzekerden op het verkeerde been te zetten.

Bij de introducie van het systeemmodel Zorgstelsel 2006 heeft de Minister toegezegd ervoor te zullen waken dat verzekeraars risico''s gaan afwentelen op zorgaanbieders; de Minister wilde geen USA toestanden.

De IDEA modellen van Achmea en de Dagprijzen van Achmea/VGZ Coop/CZ zijn nadrukkelijk afwentelingsmodellen.

Laat de NZa nu maar eens zien waartoe zij op deze wereld is gekomen.

Top