ACTUEEL

'Ouderenzorg moet verzekerd recht blijven'

Ouderenzorg moet een verzekerd recht blijven. Dat stellen de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zij vinden het onverantwoord dat veel politieke partijen van de ouderenzorg een sociale voorziening willen maken in plaats van een verzekering, zoals blijkt uit de maandag gepubliceerde CPB-doorrekening.

“De gezondheidszorg, inclusief de zorg voor ouderen, dient voor alle Nederlanders gewaarborgd te blijven als verzekerd recht in een solidair en sociaal verzekeringsstelsel. Een sociale voorziening, uitgevoerd door gemeenten, leidt tot verschillen in zorg, zonder dat ouderen zelf iets te kiezen hebben. Dat is ongewenst”, schrijven de drie organisaties die patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars vertegenwoordigen in een gezamenlijk persbericht.

Systeem ouderenzorg onhoudbaar

De NPCF, ActiZ en ZN  onderkennen wel dat er iets moet veranderen. “Het systeem van ouderenzorg in de AWBZ, zoals we dat nu hebben, is op lange termijn niet te betalen. In ons land zijn we op dat gebied ook veel duurder uit dan in bijvoorbeeld Duitsland. Bovendien dreigen er in de toekomst grote personeelstekorten te ontstaan. Het aanbod van zorg moet ook beter aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen van nu.” 

Overhevelen naar Zorgverzekeringswet

Om de noodzakelijke veranderingen vorm te geven pleiten NPCF, Actiz en ZN ervoor om het echte ‘zorg-deel’ van de ouderenzorg, dus verpleging en verzorging zowel in instellingen als in de thuiszorg, over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. Wat geen echte zorg is, moet niet langer uit de AWBZ, maar langs andere wegen worden gefinancierd. Het onderbrengen van begeleiding in de Wmo  is daarvan een goed voorbeeld. Hiermee trekken we een heldere lijn tussen zorg en ondersteuning.

Politiek

De NPCF, ActiZ en ZN  maken de kanttekening dat het opmerkelijk is dat een aantal politieke partijen in de tekst van hun programma’s wel uitgaat van overheveling van delen van de ouderenzorg naar de Zorgverzekeringswet, maar bij de doorrekening voor een andere variant kiezen. “Dit heeft mogelijk te maken met de door het CPB gehanteerde criteria en financiële aannames”, menen de NPCF, ActiZ en ZN.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top