ACTUEEL

CVZ opent achterdeur toelating tot basispakket

CVZ opent achterdeur toelating tot basispakket

Interventies in de zorg die niet voldoen aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ maken via een maandag geopend loket alsnog kans om in het basispakket opgenomen te worden. Samen met de NZa, ZonMw en DBC-onderhoud heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) maandagochtend een loket geopend waar onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend.

Via dit loket kunnen interventies in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Alleen geneeskundige zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet komt in aanmerking voor voorwaardelijke toelating.

Effectiviteit

Sinds 1 januari 2012 heeft de minister van VWS de mogelijkheid om te besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ tijdelijk toch toe te laten tot het basispakket. Deze toelating geldt voor een termijn van maximaal vier jaar. “Binnen dit tijdsbestek moeten gegevens worden verzameld over de effectiviteit van de zorg. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld of de zorg definitief in het basispakket kan worden opgenomen”, stelt het CVZ.

Selectie

Deze procedure is onlangs vastgesteld door het CVZ in samenwerking met de NZa, ZonMw en DBC-Onderhoud, evenals de bijbehorende selectiecriteria. Hierbij wordt onder meer gekeken naar haalbaarheid van het onderzoek. Ook de maatschappelijke relevantie, veelbelovendheid van de interventie, verwachte gezondheidswinst en kosteneffectiviteit wordt onder de loep genomen. Op 29 november 2012 sluit de indientermijn.

Procedure

Een werkgroep van ZonMw, de NZa, het CVZ, DBC-Onderhoud, ZN en de NPCF beoordeelt de aanvragen op basis van de selectiecriteria. Vervolgens brengt ZonMw advies uit over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. In april 2013 biedt het CVZ maximaal vijf voorstellen aan de minister aan. Uiteindelijk beslist de minister of een interventie per 1 januari 2014 voorwaardelijk wordt toegelaten tot het basispakket.

Financiering

De geleverde zorg wordt tijdens de voorwaardelijke toelating vergoed uit de basisverzekering. Het daaraan gekoppelde onderzoek niet. Daarvoor kunnen initiatiefnemers subsidie aanvragen bij ZonMw. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek. Per onderzoeksvoorstel kan maximaal 400.000 euro worden aangevraagd.  

2 Reacties

om een reactie achter te laten

J.W. van der Linden

4 september 2012

En zo is het project "ontwikkelingsgeneeskunde" weer terug! Vanaf 1989 gestart door de toenmalige Ziekenfondsraad om nieuwe en bestaande behandelingsmogelijkheden (inclusief diagnostiek) te evalueren alvorens ze in het pakket toe te laten. Daar werd 36 miljoen gulden voor beschikbaar gesteld. Succesvol, internationaal werd er jaloers naar gekeken, maar door de beslissing van minister Borst om de regie meer bij de NWO te leggen van de oorspronkelijke doelstelling afgeraakt. Zie de geschiedenis er nog maar eens op na. Maar mooi dat er weer wordt nagedacht.

opgenhaeffen

18 september 2012

Omdat het in Den Haag is koos ik voor Azivo 68 euro van per maand. Toen de rekening kwam van honderdvijftig euro inplaats van € 68,- vond ik een ander lijstje met de goedkoopste van Nederland Anderzorg, mét eenvoudige tand uitbreiding en opzegservice van de vorige verzekeraar € 58,- per maand. Krijg ik een brief van Anderzorg, dat ze me tóch niet kunnen verzekeren, omdat er iets met Azivo was. Na wat speurwerk gedeeltelijk door de door mij onmiddellijk ingeschakelde Ombudsman blijkt het om een z.g. Bestuursrechtelijke premie te gaan van € 148,- per maand, die automatisch van mijn loon wordt ingehouden. Nu bemoeid het CJIB zich er ook nog eens mee en ik krijg 2 keer in de week een lading brievenbusverstopping met die onzin over de bestuursrechtelijke premie. Via de website van SKGZ heb ik net vorige week opnieuw geklaagd. De Skgz kunnen net zoals CVZ beter opheffen.

Top