ACTUEEL

'Meeste artsen willen af van marktwerking'

Driekwart van de Nederlandse artsen en studenten geneeskunde wil marktwerking in de zorg afschaffen. Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact. 1249 artsen vulden de enquête in. De artsen konden kiezen voor marktwerking uitbreiden, houden zoals deze nu is, of afschaffen. Slechts 8 procent kiest voor uitbreiden, en 16 procent gaat voor behoud van de huidige situatie. Dat maakte het tijdschrift maandag bekend.

Huisartsen zijn minder enthousiast over marktwerking dan medisch specialisten. Van de huisartsen kiest 86 procent voor afschaffen, tegenover 69 procent van de specialisten. Maar ook de specialisten zijn terughoudend: maar een achtste van hen (in totaal 426 ondervraagd) kiest voor uitbreiden, tegenover één op de vijftig huisartsen (in totaal 353 ondervraagd).

Marktwerking

Volgens het blad komt ook naar voren dat hoe jonger de ondervraagden zijn, hoe vaker ze voor bestendigheid kiezen: 31 procent van de categorie 17 tot 30 jaar kiest voor ‘houden zoals het nu is’, tegenover 12 procent van de 65-plussers. De andere opties, ‘uitbreiden’ en ‘afschaffen’ worden allebei populairder naarmate de leeftijd stijgt.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

4 september 2012

Het lijkt mij dat er in de vraagstelling door Medisch Contact geen onderscheid is gemaakt tussen marktwerking tussen zorgverzekeraars en marktwerking tussen zorgaanbieders (selectieve zorginkoop of bonus-malusbeloning). Dat zijn twee van elkaar losstaande zaken, want selectieve zorginkoop c.q. bonus-malusbeloning kan ook gehanteerd worden door één, publieke zorgverzekeraar.

Marktwerking tussen huisartsen is nog helemaal niet ingevoerd. Wel hebben de huisartsen te maken met meerdere zorgverzekeraars, wat rompslomp geeft. Mogelijk dat daarom 86% tegen stemt.

Als het echter zo is dat 86% ook tegen is als het gaat om bonus-malusbeloning (selectieve zorginkoop is technisch niet haalbaar in de huisartszorg), dan geeft dat te denken. Wat dat zou betekenen dat men niet afgerekend wil worden op de resultaten, die ik definieer als de combinatie van kosteneffectiviteit en patiënttevredenheid.

DGo

4 september 2012

Mijnheer Conijn,
Ik denk dat zowel huisartsen als medisch specialisten graag beoordeeld worden op de kwaliteit van hun medisch handelen.
Ze hebben genoeg van 'dat gehannes' met de zorgverzekeraars. En ik kan mij dat goed voorstellen :)

van Zanten

4 september 2012

Frank Conijn heeft hier wel degelijk een punt. Er is helemaal geen marktwerking in de zorg al doen allerlei (vooral politieke) discussies dit wel geloven. We hebben nog steeds een budgetsysteem. Huisartsen zijn ook gewend vanuit een monopoliepositie te werken en te denken. Hun 'klanten' hebben doorgaans helemaal geen keus. De enige 'keus' in een huisartsencentrum is bij welke huisarts je ingeschreven staat waarbij door alle parttimers het ook maar de vraag is wie er uiteindelijk tegenover je zit als je er eens langs gaat.

Voor medisch specialisten geld ook dat die het gros van hun 'klanten' gewoon aangeleverd krijgen. Het beloningsysteem is nu gebaseerd op behandeling/volume, niet op prestatie. Laat onverlet dat een arts - als het goed is - altijd zal gaan voor de beste prestatie. Wat zou er gebeuren als we 'no cure no pay' zouden invoeren, even los van de vraag of dat verstandig zou zijn? En hoe verhoudt de term 'marktwerking' zich tot werken in loondienst of lid van een maatschap?

Kortom, het lijkt me goed om ook eens wat andere vragen te stellen. Dit is een beetje de bekende weg, het blijft lastig om binnen de sector ook eens out of the box te denken.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

4 september 2012

@ DGo:
Dat zou kunnen, dat artsen voornamelijk tegen de rompslomp met verschillende zorgverzekeraars zijn. Als (niet meer praktiserend) fysiotherapeut kan ik me dat goed voorstellen, want de fysiotherapie heeft daar ook last van. En onder andere om die reden stel ik op mijn site ook voor om de zorgverzekeraars op te laten gaan in één, publieke zorgverzekeraar. Zie www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar.php.

Maar dan wordt het hoog tijd dat men bij dit soort enquêtes eerst eens definieert wat men nu precies onder marktwerking verstaat. Wat nu hebben we het over twee heel verschillende zaken: de rompslomp die verschillende zorgverzekeraars geeft en de koppeling van resultaten aan beloning.


@ Van Zanten:
Dank voor de steunbetuiging. Een kleine correctie echter, ter voorkoming van de makkelijk optredende verwarring in het zorgdebat: we zitten qua ziekenhuiszorg op dit moment in een stelsel van verrichtingsfinanciering met een recent opgesteld macrobudgettair kader.

En ik zou bepaald niet willen pleiten voor no cure, no pay voor artsen. Dat hoeft ook niet, want de managementinstrumenten selectieve zorginkoop en bonus-malusbeloning bieden voldoende mogelijkheden om de resultaten (kosteneffectiviteit en patiëntvriendelijkheid) aan de beloning te koppelen.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

4 september 2012

@ Van Zanten:
Ik heb iets vergeten, want u vraagt zich ook af hoe marktwerking (in dit geval selectieve zorginkoop) zich verhoudt tot werken in loondienst of lid van een maatschap.

Het antwoord is m.i.: in principe onafhankelijk, maar selectieve zorginkoop gaat wel veel makkelijker als specialisten in loondienst werken. Met als belangrijkste punt dat daarmee bestuurlijke spaghetti voorkomen wordt, zijnde dwarsverbanden tussen maatschappen in ziekenhuizen die zelf geen of andere dwarsverbanden hebben.

Daarbij wil ik wel meteen opmerken dat dat vraagstuk weer losstaat van de hoogte van het inkomen. Vooral specialisten die lang over hun opleiding hebben moeten doen -- ik stel me voor dat je als chirurg veel harder hebt moeten studeren en oefenen dan als dermatoloog -- verdienen een behoorlijk salaris.

Voor nadere toelichting en onderbouwing zie www.gezondezorg.org/arbeidsvorm-specialisten.php.

van Zanten

5 september 2012

@ Frank Conijn : Dank. heldere uitleg!

Top