ACTUEEL

Minder patiënten bezoeken vaker huisarts

Huisartsen hebben minder patiënten, maar het aantal bezoeken van die patiënten is wel gestegen. Dat blijkt uit het eindrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de praktijkkosten en -inkomsten van huisartsen.

Het aantal ingeschreven patiënten per huisarts was in 2010 gemiddeld ruim 2100, vier jaar daarvoor waren dat er ruim 200 meer. Het aantal consulten steeg met 20 procent naar 8900 consulten per jaar. De toename van de inkomsten komt volgens de NZa vooral door de toename van het aantal ketenzorgbehandelingen en verrichtingen uit de zogenoemde Modernisatie & Innovatielijst, zoals bijvoorbeeld ECG-diagnostiek. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is de toename ook te wijten aan de toenemende vergrijzing.

Praktijkinkomsten

De inkomsten van een huisartsenpraktijk bedroegen in 2010 gemiddeld 314.000 euro per jaar. De kosten voor een praktijk lagen rond de 165.000 euro. Het gemiddelde praktijkresultaat over het jaar 2010 komt daarmee op een bedrag rond 149.000 euro.

Schaduwonderzoek

Omdat de LHV het deels niet eens is met de opzet van het NZa-onderzoek, heeft de belangenbehartiger op basis van dezelfde data een schaduwonderzoek gehouden. Zo heeft de LHV de ANW-diensten en activiteiten die buiten de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) vallen niet meegenomen in haar berekeningen omdat voor de ANW-diensten een aparte bekostiging geldt. Niet-WMG-activiteiten zoals het geven van colleges moeten niet tot de huisartsenzorg worden gerekend vindt de LHV. Hierdoor kwam het resultaat in het onderzoek van de LHV per praktijk lager uit: op 130.000 euro. Buiten dat zijn de resultaten van beide onderzoeken vergelijkbaar, aldus de LHV.

Tarieven 2013

De komende periode wil de NZa de bevindingen uit het kostenonderzoek vertalen naar juiste tarieven voor de huisartsenzorg in 2013. Bij de berekening van die tarieven wordt de hoogte van het norminkomen meegenomen, in 2010 was dit vastgesteld op een bedrag van bijna 103.000 euro. De NZa is van plan bij de berekening van de tarieven ook LHV, de Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerstelijn (LVG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) te betrekken. (ANP & Redactie Skipr)

 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

19 september 2012

Dat de LHV lager uitkomt zal niemand verrassen, maar zelfs 130.000 euro per jaar is onverantwoord hoog. Dat is toch ruim twee keer zo hoog als succesvolle, overuren draaiende, universitair geschoolde, leeftijdsgenoten.

De minister had dus gelijk. De huisartsen verdienen gewoon te veel.

Mitrasing, huisarts

19 september 2012

NZa beweert dat dit Flutonderzoek belangrijk is voor tariefbepaling terwijl het budget van VWS de tarieven bepaalt met rechterlijke steun uiteraard. Zie rechterlijke besluiten. Tarieven zijn ook niet op een dergelijk onderzoek onderbouwd en wordt alleen maar gebruikt om huisarts in de Media te bashen.
Na aftrek bijdragen voor pensioen, ziektekosten, verzekeringen houdt een #huisarts gemiddeld bruto €42/uur over. Echt een Grootgraaier die huissartsen!!

Schulteklokklepel

19 september 2012

Schulte denk eens even na. Ten eerste is het bedrag wat de NZA publiceerde niet correct; de LHV heeft de juiste inkomsten allang gepubliceerd aan de hand van de CBS belastingaangiftes van de huisartsen.

Ten tweede is dit bedrag INCLUSIEF pensioen premie, vakantiegeld en verzekeringen. Wat er over blijft is inderdaad ongeveer een bedrag van ongeveer 40 euro bruto per uur. Eerst even denken voor je in de "hullie verdienen teveel" modus schiet.

dokterjeen

19 september 2012

daarvoor moet de huisarts bijna 60 uur werken terwijl de universitaire leeftijdsgenoten 38 uur draaien. heeft schulte dat ook meegenomen?

Bruijn

20 september 2012

Schulte: niet kletsen over "universitair geschoolde leeftijdsgenoten". Met alle respect, maar een cursus politicologie is niet vergelijkbaar met een studie geneeskunde, 2,5 jaar co-schappen en 3 jaar verdere opleiding.

Top