ACTUEEL

Huisarts mag twijfelen aan objectiviteit RIVM

De rechtbank in Middelburg ziet geen reden om huisarts Hans van der Linde op de vingers te tikken over zijn uitlating dat het RIVM en RIVM-topman Roel Coutinho zich schuldig maken aan belangenverstrengeling. De rechtbank in Middelburg deed woensdag uitspraak.

De Nederlandse Staat had namens het ministerie van VWS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de zaak aangespannen tegen de huisarts na uitlatingen van hem over het nut van de griepprik en zijn beschuldigingen over belangenverstrengeling. Het Rijksinstituut vindt dat de huisarts de positie van het RIVM ondermijnt met zijn uitspraken, als organisatie die de Nederlandse bevolking in tijden van ziekte-uitbraken en epidemieën moet voorlichten en behandelen.

Publiek debat

De rechtbank vindt echter dat omdat Van der Linde zijn uitspraken onder meer in het publieke debat deed en afstand nam van de suggestie dat Coutinho niet integer zou zijn, de grens van wat geoorloofd is niet is overschreden.

De huisarts voelde zich "monddood" gemaakt door de zaak die het RIVM tegen hem had aangespannen, maar daar is volgens de rechtbank geen sprake van. "De staat mag uitlatingen van derden die hij kwetsend vindt naar zijn organen of medewerkers, ter toetsing aan de rechter voorleggen", zo staat in de uitspraak.

Medisch nut

Van der Linde ageert al jaren tegen de griepprik. Hij twijfelt aan het medische nut daarvan. Daarnaast zou Coutinho zich volgens hem schuldig maken aan belangenverstrengeling omdat hij als deeltijdhoogleraar samenwerkt met farmaceutische bedrijven.

Hij zegt in een reactie "verheugd" te zijn met de uitspraak. "De hele discussie over het medische nut van de griepprik is door deze rechtszaak op de achtergrond geraakt. Ik ben blij dat er uitspraak is en we nu weer terug kunnen naar de academische discussie over de vaccinatie." Ook het RIVM is tevreden met het genuanceerde oordeel van de rechter, zo maakte de instantie bekend.

Petitie

Van der Linde kreeg veel bijval uit onder meer de medische wereld. Bijna 7000 mensen hebben een petitie via internet ondertekend, waarin werd opgeroepen om het proces af te blazen. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

26 september 2012

Hoe hoog waren de proceskosten voor Van der Linde? En wie heeft die betaald? Volgens mij Van der Linde. Hiermee geeft de staat een duidelijke waarschuwing af. Bekritiseer de staat en je zult het berouwen.

Van der Linde mag dan gelijk hebben gekregen van de rechter, financieel is hij de verliezer.

van Kogelenberg

27 september 2012

Als er een deficit is mag collega Van der Linde daar open over zijn via dit medium. Velen zullen bereid zijn dat op te lossen. Van Kogelenberg.

Top