ACTUEEL

Achmea daagt cardiologen uit tot transparantie

Zorgverzekeraar Achmea roept cardiologen op om zich aan te sluiten bij het nieuwe systeem voor uitkomstregistratie Meetbaar Beter. “We dagen de cardiologen in heel Nederland uit om deze indicatorenset te omarmen en hun zorg op dezelfde wijze transparant te maken als hun collega’s uit Eindhoven en Nieuwegein”, aldus kwaliteitsmanager Robbert Huijsman van Achmea in een blog op Skipr.nl.

Meetbaar Beter is een initiatief van de hartcentra van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht. Met Meetbaar Beter gaan artsen van de hartcentra als eersten in Nederland systematisch inzicht geven in de uitkomsten van hun behandelingen. Daarmee verwachten de doktoren de kwaliteit van de betreffende behandelingen te verbeteren. Meetbaar Beter wil daarnaast patiënten en verzekeraars houvast bieden.

Kosten

“Van alle patiënten die bij een cardioloog of hartchirurg komt, ondergaat 5 à 10 procent een operatie”, aldus Huijsman in zijn blog. “Dit verklaart ongeveer 40 tot 50 procent van de kosten. De dotterbehandeling en bypassoperatie hebben een groot aandeel in deze kosten. Het gaat dus om veel patiënten en er zijn veel kosten mee gemoeid. Wij zijn daarom blij met het initiatief van de twee ziekenhuizen om een aantal behandelingen van de cardiologische zorg transparant te maken.”

Zichtbaar maken

Meetbaar Beter sluit aan bij Achmea’s eigen streven om de uitkomsten van de zorg zichtbaar te maken. In het kader van programma Kwaliteit van Zorg wil Achmea de komende jaren 40 tot 50 procent van de zorg transparant te maken via uitkomstindicatoren. “Waar mogelijk sluiten we aan bij zorgverleners die uitkomstindicatoren met ons willen ontwikkelen, zoals de cardiologen in Eindhoven en Nieuwegein”, stelt Huijsman.

Draagvlak

Voor de succesvolle ontwikkeling en implementatie van uitkomstindicatoren is volgens Huijsman “een breed draagvlak in het veld onontbeerlijk, te beginnen bij de beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen”. Ook het Catharina Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis zoeken bij de doorontwikkeling van Meetbaar Beter samenwerking met andere ziekenhuizen en de wetenschappelijke verenigingen. Om professionals elders te stimuleren, is nieuwe deelnemers de rol van medeontwikkelaar toebedacht. “We willen dat nieuwe deelnemers zelf indicatoren gaan ontwikkelen en toetsen”, reageert bestuurder Dirk Schreven van het St. Antonius Ziekenhuis. “Je wordt daarmee medeontwikkelaar, dat maakt het met name voor medisch specialisten interessant.”

Meediscussiëren over uitkomstindicatoren? Zie ook: http://www.dialoog.skipr.nl/zorgkwaliteit/

1 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

14 oktober 2012

Meetbaar beter! Het lijkt er op dat deze cardiologen een knieval maken voor de malloten die een spreadsheet met hun linkerhand hanteren, en de kaasschaaf in de rechterhand.
Deze spreadsheet-kaasschaven hebben natuurlijk nog nooit een patiënt gezien, maar dat is anno 2012 blijkbaar een pre.
Wat ik ECHT interessant vind, is de volgende vraag:
- in hoeverre heeft deze wanhopige poging tot transparantie van Achmea gevolgen voor selectie aan de poort?
Collega cardiologen in Eindhoven: courage.

Top