ACTUEEL

Carinova voert cliëntenstop in

Thuiszorgorganisatie Carinova hanteert vanaf vandaag een cliëntenstop van zeker zes weken. Nieuwe cliënten uit Deventer, Holten, Raalte of Olst-Wijhe worden vanaf vandaag niet aangenomen. Dat meldt dagblad TC Tubantia.

Productieplafond

Eerder al moest Carinova in het personeelsbestand snijden om de financiële problemen het hoofd te bieden.
Gemiddeld melden zich dagelijks zo'n vijftien cliënten bij Carinova, maar de thuiszorgorganisatie zit aan het productieplafond dat met zorgkantoor Midden-IJssel overeen is gekomen. Niet alle zorg wordt getroffen. Zo wordt wel zorg verleend aan terminale patiënten en aan patiënten bij wie op grond van medische noodzaak geen uitstel mogelijk is. Ook patiënten met een persoonsgebonden budget krijgen niet met de wachttijd te maken. De maatregel geldt niet voor nieuwe cliënten, die zich melden voor huishoudelijke hulp. Cliënten die wel te maken krijgen met de wachtlijst, zullen door het zorgkantoor worden doorverwezen naar andere zorgaanbieders.

Boven verwachting

Zorgkantoor Midden-IJssel in Deventer zal zich de komende weken druk weken sterk maken bij het ministerie van Volksgezondheid om met extra geld over de brug te komen. “De zorgvraag bij Carinova overstijgt de verwachtingen”, aldus Ton Geerdink, manager zorginkoop van zorgkantoor Midden-IJssel. “We hopen nu dat het rijk snel met extra geld over de brug komt. Daar zou Carinova dan ook een deel van krijgen. Daarnaast gaan we bekijken of andere zorgbieders geld overhouden. Dan zou je tot een herverdeling over kunnen gaan. Bovendien wordt ook landelijk bekeken of er zorgkantoren zijn die geld overhouden. Voor ons staat voorop dat thuiszorg verleend moet worden."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Rita Dorst

7 juni 2009

Een goed voorbeeld dat wachtlijsten bij deze instelling gecreëerd zijn door het management. Het zorgkantoor heeft voldoende contractafspraken met andere zorgaanbieders om de (regionale) vraag naar zorg kwijt te kunnen en dus is er geen wachtlijst bij in de regio, alleen specifiek bij Carinova. Voor zorgvragers zijn er voldoende alternatieve thuiszorgorganisaties. Misschien minder bekend, maar daar ligt een taak voor het zorgkantoor.Er zijn productieafspraken gemaakt met tal van thuiszorginstellingen. Deze worden gemaakt voor de duur van een jaar en dus is (gedeeld door 52) per week te plannen hoeveel zorg geleverd kan worden. Dit proces sturen is een managementtaak. Overschrijding is dan ook een bewuste managementkeuze.Het PGB biedt uitkomst, want pgb-houders kunnen nog wel zorg kopen bij Carinova. Het lijkt een pleidooi om alle indicaties voor zorgvragers die alleen bij Carinova diensten willen afnemen, af te geven in PGB of om de zorg-in-natura indicaties snel om te zetten naar PGB voor alle zorgvragers die van de diensten van Carinova gebruik willen maken. Het zorgkantoor kan hier een voorlichtende taak vervullen.Het zorgkantoor (de beheerder van de awbz-gelden en afsluiter van productiecontracten) gaat omwille van Carinova extra geld aanvragen en dat lijkt a. niet juist en b. te vroeg. De taak van het zorgkantoor is klanten onder te brengen bij andere thuiszorgorganisaties of klanten adviseren een pgb te nemen.Alternatief is dat het zorgkantoor de contracten die zijn afgesloten op basis van een verdeelpolitiek bijstelt. Bijstelling van het contract halverwege het jaar ten koste van andere zorgorganisaties bevordert marktwerking. Maar ten opzichte van de concurrentie getuigt het wel van fair play als dit op voorhand is afgesproken en dat nu, lijkt niet het geval.

Anonym

8 juni 2009

Deze wachtlijsten zijn niet gecreeerd door het management, overschrijding ontstaat door de keuze van de cliënt. We vinden marktwerking o zo belangrijk, maar als de klant dan met een geldige indicatie bij Carinova komt, kan de zorg niet geleverd worden vanwege administratieve afspraken. Dat is toch niet uit te leggen aan de klant! We zijn misschien gewend geraakt aan het systeem van productieplafonds, maar daarmee is dat nog niet normaal.

Top