ACTUEEL

Meer geld naar ziekenhuizen

De zorgkosten stijgen in 2013 met 7,3 procent, vooral doordat er een stuk meer geld naar de ziekenhuiszorg gaat. Dat blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland en Vektis, een informatiecentrum over de zorg.

De ziekenhuiszorg bepaalt nu al het leeuwendeel van de totale kosten van de zorg. Zorgverzekeraars hebben dit jaar voor 18,9 miljard euro ingekocht. De verwachting is dat daar in het komende jaar ruim 2 miljard euro bij komt, een stijging van 10,7 procent. Een nog grotere relatieve stijging van 12,2 procent is te zien bij de paramedische hulp, waar bijvoorbeeld fysiotherapeuten en logopedisten onder vallen.

Uitbreiding

Volgens de onderzoekers van Vektis komt dat vooral doordat het pakket van een verzekerde wordt uitgebreid. Doordat er meer binnen dat pakket valt, zullen zorgverzekeraars meer inkopen. Ook wordt er geschoven met kosten die eerst binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen.

Zo wordt de revalidatiezorg voor ouderen ondergebracht bij de ziekenhuiszorg en stijgen de kosten van de paramedische hulp vooral, doordat de dieetadvisering weer wordt opgenomen in het pakket. "Zonder de verschuivingen in budgetten vanuit de AWBZ en de uitbreiding wijkt de stijging voor ziekenhuiszorg en paramedische zorg niet substantieel af van de andere zorgkosten", aldus de onderzoekers.

Daling

Daarop is één uitzondering. De kosten voor de farmaceutische hulp, oftewel de hulp bij apotheken, dalen als enige kostenpost met 2,3 procent. Die daling is tegelijk debet aan de stijging in de ziekenhuiskosten, want er wordt een aantal dure medicijnen uit het budget voor de apotheken gehaald en onderbracht bij de ziekenhuiszorg. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

11 november 2012

Volgens mij praat Vectis het gedrag van de zorgverzekeraars goed die via kromme constructies ook in 2012 de zorgeloosten sneller hebben laten stijgen dan 2,5%. Onder het mom van een uitbreidend pakket wordt het twijfelachtige gedrag van de zorgverzekeraars onzichtbaar gemaakt.

Weijenborg

13 november 2012

Geachte redactie,
U schrijft in uw artikel: 'De ziekenhuiszorg bepaalt nu al het leeuwendeel van de totale kosten van de zorg'. Ik weet niet wat uw definitie van 'leeuwendeel' is, maar feit is dat de kosten van ziekenhuizen en medisch-specialistische nu slechts een kwart vormen van de totale zorgkosten. Zie ook het brancherapport van de NVZ of het CBS.

Groet,
Steven Weijenborg - NVZ

Top