ACTUEEL

Commissie Rouvoet gaat van start

Voormalig vicepremier André Rouvoet heeft de samenstelling van zijn onafhankelijke commissie, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg, rond.

De commissie ontwikkelt een 'Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik’ en zorgt ervoor dat de plannen geïmplementeerd worden. De commissie Rouvoet gaat per direct aan de slag met het in kaart brengen van de problematiek en de aanpak daarvan.

Samenstelling

De commissie bestaat, naast Rouvoet, uit vier personen.

  • Monique van Dijen: Van Dijen is Partner bij Ernst & Young en vicevoorzitter van het sectorbestuur Health Care & Life Sciences. Zij is gepromoveerd op kwaliteit- en veiligheidssystemen in de gezondheidszorg. Van Dijen is ook toezichthouder van het Groene Hart Ziekenhuis.
  • Leonieke Boendermaker: Lector implementatie in de jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam en senior onderzoeker orthopedagogiek/differentiatie jeugdzorg aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Jacques Ament: Ament is onder meer oud-bestuurder van Stichting Jeugdhulp Maastricht. Tegenwoordig is hij toezichthouder bij Mensana, RIBW Noord- en Midden Limburg en bij huisartsenorganisatie HOZL. Daarnaast heeft Ament een eigen management adviesbureau.
  • Marcel van Gastel: Van Gastel  is voormalig directeur-generaal (DG) op het ministerie van VWS en bij het programmaministerie Jeugd & Gezin en is op dit moment werkzaam bij ABD Top Consult van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top