ACTUEEL

Twentse radiologen vormen megamaatschap

Twentse radiologen vormen megamaatschap

De radiologen van de ziekenhuizen in Almelo, Enschede en Winterswijk zijn gefuseerd. Met 37 deelnemende radiologen is de Maatschap Radiologie Oost-Nederland (MRON) de grootste in zijn soort in Nederland. Met hun fusie doorkruisen de radiologen het beleid van het nieuwe kabinet.

Volgens de radiologen is de fusie ingegeven door de wens om betere, goedkopere en klantvriendelijker zorg te leveren. Door de fusie wordt efficiënter gewerkt en kan de apparatuur in de ziekenhuizen beter worden benut. Eventuele wachtlijsten kunnen daardoor worden voorkomen, denken de radiologen.

Regionaal aanbieden

Ook voorzien de radiologen dat onderzoek dat nu in academische ziekenhuizen moet worden uitgevoerd, voortaan regionaal kan worden aangeboden. Zo wordt voorkomen dat patiënten ver en lang moeten reizen. Bovendien wordt de complexe laag-volume zorg in de toekomst voor de regio ondersteund. De betrokken ziekenhuizen zijn het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) met locaties in Almelo en Hengelo en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk.

Extra kennis

De fusie gaat vergezeld van uitgesproken ambities. Op grond van haar grotere schaal denkt de MRON beter aansluiting te kunnen vinden bij nationale en internationale kenniscentra. Daarmee kan extra kennis naar de regio worden gehaald of voor de regio worden behouden met een verbetering of uitbreiding van de radiologieopleiding als gevolg.

Ontmoedigingsbeleid

De radiologen verwachten dat de zorgverzekeraars, gelet op de voorziene kostenreductie en kwaliteitsverbetering, enthousiast zullen reageren op de fusie. De nieuwe maatschap kan in ieder geval niet op instemming uit Den Haag rekenen. In het regeerakkoord staat dat “de vorming van mega- of regiomaatschappen wordt ontmoedigd”. Het nieuwe kabinet denkt dat dergelijke megamaatschappen te veel macht naar zich toe trekken en daarmee de voorgenomen bezuinigingsdoelstellingen kunnen frustreren. Bovendien betekent de vorming van megamaatschappen een machtsverschuiving binnen de ziekenhuissector. Bestuurders van individuele ziekenhuizen zullen nog nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op megamaatschappen. Het kabinet heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe het de vorming van megamaatschappen wil ontmoedigen.

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

16 november 2012

"Volgens de radiologen is de fusie ingegeven door de wens om betere, goedkopere en klantvriendelijker zorg te leveren. Door de fusie wordt efficiënter gewerkt en kan de apparatuur in de ziekenhuizen beter worden benut. Eventuele wachtlijsten kunnen daardoor worden voorkomen, denken de radiologen."

FC: Dit klinkt allemaal heel mooi, maar het zal voor iedereen duidelijk zijn dat behoud van inkomen en onderhandelingsmacht de eerste en voornaamste reden van de fusie is. In ieder geval de enige echt geloofwaardige.

De politiek heeft dan ook gelijk dat het dit soort megamaatschappen niet wil -- het hindert de selectieve zorginkoop door de zorgverzekeraar, die broodnodig is voor (het behoud van) een kosteneffectieve zorg.

Het jammere is wel dat het kabinet er niet voor heeft gekozen om specialisten gedwongen in loondienst te laten nemen. Er zijn namelijk meerdere redenen waarom dat te prefereren is boven maatschappen.

Daarbij moet meteen gezegd worden dat het bij gedwongen loondienst niet gaat om het verlagen van het inkomen van de specialisten, in ieder geval niet mag gaan daarom. Dat staat er los van, zelfs al lijkt dat gevoelsmatig niet zo te zijn. De hoogte van het inkomen moet via een andere discussie en regelgeving gereguleerd worden, en het inkomen dient de soms zeer lange opleiding en werkweken, en beroepszwaarte, van bepaalde specialisten te honoreren.

Zie www.gezondezorg.org/arbeidsvorm-specialisten.php voor de details.

van Zanten

16 november 2012

Wat de opmerking "Door de fusie wordt efficiënter gewerkt en kan de apparatuur in de ziekenhuizen beter worden benut." met het vormen van een grote maatschap te maken heeft wordt niet duidelijk. Het grootste probleem is dat er op dit moment geen centraal beeldarchief is en ook dat het niet mogelijk is om locatieonafhankelijk te werken waarbij beelden van diagnostische kwalititeit beschikbaar zijn. Als daar nu eens aandacht aan wordt gegeven en niet elk ziekenhuis zijn eigen dure legacy PACS heeft maar de data 'losknipt' en viewers gebruikt.Oplossingen daarvoor worden al aangeboden maar de interne ICT blijft als een bok op de steeds duurder wordende haverkist zitten.

Anoniem

16 november 2012

Fijn om te lezen dat de medische beroepsgroep, ondanks alle politieke en sociaaleconomische vooroordelen, zich sterk maakt voor een betaalbare en bereikbare gezondheidszorg van de hoogste kwaliteit.

Ik deel met u de bevindingen van een Engelse bankier die van mening is dat de zorgverzekeraar geld onttrekt uit de gezondheidszorg:
The combined ratio represents total insurance costs (losses incurred plus expenses) compared to revenue from premiums: a ratio below 100 indicates an underwriting profit, and one above 100 indicates a loss. When the investment income that an insurer earns from holding on to policyholders’ funds ("the float") is taken into account, a combined ratio in the 107-112 range typically produces an overall break-even result, exclusive of earnings on the funds provided by shareholders.

Elke Nederlandse zorgverzekering heeft een 'çombined ratio' van kleiner dan 100. U begrijpt dan hopelijk dat met behulp van het zorggeld de zakken van de verzekeraars en banken goed worden gevuld. Geld dat beter besteed kan worden.

Laten we ook bezuinigen op de zorgverzekeraar!

Fijne avond

Kas

17 november 2012

Ze hebben groot gelijk, ze weigeren het uitknijpen door zorgverzekeraars en overheid.... Zet het maar op scherp !

johan

18 november 2012

zo, dus nu staan er 37 radiologen aan het stuur. Als in de meeste maarschappen nog niet eens 10 radiologen kunnen samenwerken, hoe gaat dit dan aflopen?

olaf wijman

19 november 2012

nog maar een keer: alle artsen, dus ook radiologen, in loondienst!

LH

19 november 2012

Gefeliciteerd met deze vooruitgang !
In den lande zal het steeds meer gedaan worden. Alles wordt gecreeerd vanuit de kwaliteits criteria en de volume normen. We zullen steeds gedifferentieerder gaan werken. Als chirurg ervaar ik dat als geen ander. Ik ben mijn carriere breed begonnen en eindig waarschijnlijk nog met 3 of 4 operaties die ik mag doen. De pt ziet dus allemaal verschillende dokters , is patient onvriendelijk, Maar de chirurg doet bepaalde operaties dan erg vaak en zoals men denkt , dus Beter, al moet je natuurlijk oppassen dat de sleur op een gegeven mnoment niet inkomt. Daarnaast moeten we waken dat er nog een specialist is die het totaal overzicht van de patient houd, want dat verlies je zo !!

Anoniem

20 november 2012

Schandelijk.

Iedereen begrijpt dit voornamelijk ingegeven is vanuit eigenbelang. Door niet in loondienst te treden kunnen deze radiologen zich onttrekken aan de noodzakelijke bezuinigingen en daarmee de patient verder op kosten jagen.

Anoniem

12 december 2012

Fantastisch initiatief. Eindelijk gedragen de specialisten zich als echte ondernemers en dit zal de kwaliteit van zorg doen toenemen. Geld zal geinvesteerd worden in goede dokters en niet in bestuurders, consultants en verzekeringsbobo's. Hopelijk volgt de rest van de maatschappen in Nederland snel, want iedereen begrijpt dat echte ondernemers niet in loondienst gaan, zelfs niet voor een hoger tarief!

Top