ACTUEEL

SLAZ krijgt award voor patiëntendossiers

SLAZ krijgt award voor patiëntendossiers

Het Amsterdamse Sint Lucas Andreas Ziekenhuis heeft de Stage 6 EMRAM Award van HIMSS Analytics Europe (HAE) ontvangen.

Het medicatieproces van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis kan volgens HAE dienen als best practice-voorbeeld binnen Europa op het gebied van digitalisering en automatisering van patiënteninformatie.

Veiligheid

HAE roemt de ondersteuning in klinische besluitvormingsprocessen die beschikbaar zijn in het dossier voor aandoeningen als sepsis, decubitus en diëtetiek. Door de beschikbaarheid van alle patiëntengegevens en de ingebouwde veiligheidsadviezen, neemt de kans op complicaties of verkeerde behandelingen voor patiënten in het ziekenhuis sterk af.

EPIC

Alle medische informatie en documentatie wordt opgeslagen in EPIC, het systeem waarmee het ziekenhuis werkt. De structuur van klinische informatie komt de samenwerking met de eerstelijnszorg ten goede, doordat ook de huisartsen altijd kunnen beschikken over de informatie in het dossier.

Het ziekenhuis is het derde in Nederland dat de Award krijgt toegekend. Het Westfriesgasthuis en het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem ontvingen de Award al eerder. 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

20 november 2012

HIMMS geeft alleen maar prijzen aan ziekenhuizen met EPIC. Dat is opmerkelijk

Bjorn Zeeman

20 november 2012

@Anoniem, de aanname dat HIMMS alleen prijzen zou geven aan EPIC ziekenhuizen is onjuist. Het eerste Europese ziekenhuis welke een EMRAM Stage 7 award ontving, het UMC Hamburg-Eppedorf, heeft bijvoorbeeld het EPD systeem Soarian van Siemens. De volledige lijst van EMRAM winnaars is trouwens eenvoudig terug te vinden en bestaat uit ziekenhuizen met een grote diversiteit aan geïmplementeerde EPD systemen.

@Sint Lucas Andreas, gefeliciteerd met de geleverde prestatie!

Top