ACTUEEL

'Minister moet borstkankerzorg gaan regisseren'

De minister moet de regie nemen bij het concentreren van de borstkankerzorg in Nederland. Dit stelt hoogleraar en borstkankerchirurg Emiel Rutgers in Nieuwsuur. De reden is dat patiënten met borstkanker ervaren dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van zorg tussen ziekenhuizen.

De oncologische zorg is goed als gekeken wordt naar de overlevingskansen van patiënten. De verschillen zitten hem met name in de wijze van behandelen. Het ene ziekenhuis kiest voor amputatie van de borst, terwijl in hetzelfde geval in een ander ziekenhuis voor een borstbesparende operatie gekozen wordt. De diagnostiek tussen ziekenhuizen verschilt soms enorm.

Normering

Jaarlijks krijgen ruim 13.000 vrouwen borstkanker. De norm voor het aantal behandelingen dat een ziekenhuis minimaal moet uitvoeren ligt voor borstkanker op 150 per jaar. Uit eerder onderzoek van Nieuwsuur is gebleken dat 40 ziekenhuizen in Nederland niet aan deze norm komen.

Overheidstaak

Rutgers ziet dat het patiëntenbelang soms uit het oog wordt verloren. Er is in Nederland nog veel te weinig concentratie van borstkankerzorg en dit gaat volgens hem ten koste van de kwaliteit. "De minister heeft hier een rol in, dit is een overheidstaak. Ik vind dat de zorg voor kankerpatiënten niet aan het veld en aan privé-ondernemingen moet worden overgelaten, het is een voorziening van ons allemaal en daar moeten we ons veilig bij voelen," aldus Rutgers in Nieuwsuur.

Het volledige interview met hoogleraar Rutgers kunt u hier bekijken:

4 Reacties

om een reactie achter te laten

van Loon, NFK

12 december 2012

Borstkankerzorg is in Nederland van hoog niveau, maar er is variatie. Inzicht hierin is voor alle betrokkenen essentieel. Het registratiesysteem NBCA (DICA) is een belangrijke basis om dit inzicht te krijgen. Basis voor benchmarking, sturing en transparantie kwaliteit borstkankerzorg. Laat beroepsverenigingen en patientenorganisatie over dit laatste samen heldere afspraken maken voor de komende jaren. Kwaliteitsinstituut op de achtergrond en naar voorgrond als dat nodig is.

Wessels. Kees

12 december 2012

Dit is al de tweede keer dat Skipr als feit brengt dat 150 behandelingen de norm is. Dat is pertinent onwaar. De norm in Nederland is 50 (zie link hieronder) en een Europese organisatie Eusoma geeft als aanbeveling (!) 150. Je mag van een vakblad toch wat meer voorkennis verwachten.

http://www.heelkunde.nl/home/nieuws/nieuws/nieuws/feiten-borstkankerzorg-nl

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

12 december 2012

De gevonden praktijkvariatie is in lijn met de uitkomsten van de onderzoeken van Zorgverzekeraars Nederland (andere aandoeningen in ziekenhuizen) en Agis (huisartsen).

Maar de minister vragen om de regie te nemen heeft geen zin, want dat kan ze eenvoudigweg niet, noch het ministerie. Waar prof. Rutgers voor had moeten pleiten is het laten opgaan van de zorgverzekeraars in één, publieke zorgverzekeraar, om die vervolgens de regie te laten nemen. Zie www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar.php.

De problemen rond de verschillen in kwaliteitsindicatoren zijn op te lossen met uitkomstfinanciering, zie www.gezondezorg.org/uitkomstfinanciering.php.

Jansen-Landheer, IKNL

14 december 2012

Nieuwsuur constateert terecht dat de overleving van borstkankerpatiënten in Nederland goed is en dat volume alleen geen goede maat is voor kwaliteit. Dit betekent dat de aandacht ook gericht moet zijn op andere aspecten die de kwaliteit van zorg bepalen, zoals de soorten behandeling die ziekenhuizen aanbieden, de volgorde daarvan en de tijdsspanne waarbinnen dit gebeurt.
Om beoordeling van en onderzoek naar verbetering van de borstkankerzorg mogelijk te maken, registreren IKNL-medewerkers in opdracht van de beroepsgroepen al twee jaar alle aspecten van de keten in de mammaregistratie van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON). De beroepsgroepen verenigd in het NABON zijn daarbij in de lead. Samen met het DICA koppelt IKNL regelmatig uitkomsten terug. De uitkomstregistraties brengen de veranderingen in de kwaliteit van zorg en langetermijnuitkomsten in kaart. Een deel van deze monitorgegevens is tevens bedoeld om transparantie naar buiten te bieden en kan door de ziekenhuizen bijvoorbeeld worden aangeleverd aan de IGZ.
IKNL anticipeert daarop samen met de beroepsgroepen. Het veld kan dus best zelf in de lead zijn.

Top