ACTUEEL

Seniorenbond ANBO stapt uit FNV

Seniorenbond ANBO en FNV In beweging zijn uit elkaar. Daarmee verliest de ANBO ook zijn zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER).

Als reden voor de afsplitsing voert de ANBO aan dat de seniorenbond niet uit de voeten kan met de nieuwe organisatievorm en de manier waarop de FNV In Beweging het interne besluitvormingsproces inricht. De ANBO zegt voorstander te zijn van directe democratie gericht op inhoudelijke consensus, terwijl FNV In Beweging, zoals de voorlopige naam van de vakbond in transitie luidt, juist kiest voor getrapte democratie gebaseerd op ledenaantallen. Daarnaast is de vakbond door interne conflicten tot verdriet van de ANBO de laatste jaren veel met zichzelf bezig geweest.

Samenwerken

“De koers die FNV In Beweging gekozen heeft past niet bij de ambities van ANBO, maar we gaan in goed overleg uit elkaar”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan. Als het aan Den Haan ligt kunnen  beide partijen in de toekomst blijven samenwerken als het gaat om thema’s als bij AOW, pensioenen en arbeidsparticipatie van 50-plussers.

Nieuwe ouderenbond

Dit neemt niet weg dat FNV In Beweging plannen heeft voor een eigen ouderenpoot. “De FNV In Beweging presenteert op korte termijn een eigen seniorenbond en we gaan met die bond door met de belangenbehartiging van onze seniorenleden”, aldus vicevoorzitter Leo Harteveld. “We blijven ons inzetten om seniorenbelangen op de juiste manier te vertegenwoordigen, zoals wij dat nu al doen op landelijk niveau binnen bijvoorbeeld de SER en de pensioenfondsen.”

SER

ANBO was sinds 2009 onderdeel van de FNV. De zetel die ANBO sinds de aansluiting bij de FNV bekleedde bij de Sociaal-Economische Raad (SER) valt toe aan één van de bonden van FNV In Beweging.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top