ACTUEEL

Achmea sluit geen contract met Slotervaart

Achmea sluit geen contract met Slotervaart

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en zorgverzekeraar Achmea hebben geen overeenkomst voor 2013 gesloten. Volgens Achmea wil het ziekenhuis meer geld dan nodig is, volgens het Slotervaart dwingt Achmea het ziekenhuis onder de kostprijs te werken. Bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Slotervaartziekenhuis wil nu de rechter laten toetsen waar de grenzen liggen van wat zorgverzekeraars kunnen bepalen.

Volgens Marjolein Verstappen, directeur Zorginkoop, heeft Achmea er alles aan gedaan om tot overeenstemming te komen. “Maar het ziekenhuis blijft aanzienlijk meer financiële ruimte vragen dan wij noodzakelijk achten om aan de zorgvraag in het verzorgingsgebied van het Slotervaartziekenhuis te voldoen”, aldus Verstappen. “Ook vraagt het Slotervaartziekenhuis substantieel meer geld voor 2013 dan past binnen het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord dat de minister, ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar zijn overeengekomen.” Op grond van dit akkoord mag het ziekenhuisbudget over de hele linie met maximaal 2,5 procent stijgen.

Plafond

Bestuursvoorzitter Erbudak van het Slotervaart zegt niet meer geld te vragen dan nodig is om kostenneutraal te kunnen werken en goede patiëntenzorg te kunnen leveren. De discussie met Achmea spitste zich volgens haar met name toe op de vergoeding van dure geneesmiddelen. “Achmea wil hiervoor een plafond afspreken, terwijl het ziekenhuis dit op basis van nacalculatie vergoed wilde krijgen”, stelt Erbudak.

Eigen betaling

Het niet contracteren kan gevolgen hebben voor een deel van de Achmea-verzekerden. Dit geldt overigens alleen voor nieuwe patiënten. Voor klanten van Achmea-merken Agis en Zilveren Kruis die nu patiënt zijn in het Slotervaart verandert er volgens Achmea niets. Ook spoedeisende hulp wordt gewoon vergoed. Maar nieuwe patiënten moeten vanaf 1 april mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Rechter

Achmea wijst er op dat deze patiënten zonder bijbetaling bij omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Het Slotervaart doet deze nieuwe patiënten een handreiking door in te staan voor dat deel van de kosten die straks niet door Achmea worden vergoed, zo stelt Erbudak. Daarnaast beraadt Erbudak zich op een gang naar de rechter. Ze wil de rechter laten toetsen of Achmea gelet op haar zorgplicht de vergoeding aan patiënten mag beperken.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

31 januari 2013

Tekst in artikel wijkt nogal sterk af van persbericht Achmea.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

1 februari 2013

De tekst komt wel overeen met wat het FD erover bericht, zie http://bit.ly/WFzuI0, dus ik ga uit van de juistheid ervan. Dan komen er twee gedachten bij me op. De eerste betreft de vergoeding van dure geneesmiddelen.

De politiek vindt dat ook megadure geneesmiddelen vergoed moeten blijven worden, ook als ze niet of nauwelijks werken (zie de Pompe-discussie), maar wil tegelijkertijd dat de stijging van de curatieve zorgkosten beperkt blijft tot 2,5%.

Ik zou de zorgverzekeraars en zorgaanbieders adviseren om zich daarover stevig te beklagen bij de politiek en van de politiek te verlangen dat men wat meer moed toont inzake dat soort geneesmiddelvergoedingen. Voor ondersteunende informatie: www.gezondezorg.org/behandelkostenmaximering.php.

De tweede gedachte betreft het geen contract meer afsluiten met een heel ziekenhuis. Ik vraag me af of dat op dit moment, met de zeer beperkte kosteneffectiviteitsassessments die voorhanden zijn, een goede ontwikkeling is. Weliswaar zijn er naar verluidt 10 tot 15 ziekenhuizen teveel in Nederland, maar wordt hiermee niet het kind met het badwater weggegooid?

Ik kan me moeilijk voorstellen dat alle afdelingen van het Slotervaart zo ver onder de maat zouden presteren of zo veel met megadure geneesmiddelen zouden werken dat het hele ziekenhuis dicht zou moeten -- wat de consequentie is van het geen contract meer krijgen van de regionale marktleider-zorgverzekeraar.

Het lijkt mij beter dat selectieve zorginkoop er voorlopig uit blijft bestaan dat de beste ziekenhuis*afdelingen* gecontracteerd gaan worden. Op basis van -- uiteraard -- behoorlijke kosteneffectiviteitsassessments. En pas als een ziekenhuis daardoor zo weinig afdelingen overhoudt dat het niet meer levensvatbaar is, een ziekenhuis te sluiten.

De methode die Achmea hanteert lijkt wel heel erg op de bottebijlmethode. Die, als men dat met nog een paar ziekenhuizen doet, de concurrentie tussen ziekenhuizen (die op basis van uitkomstfinanciering heil brengt) meer kwaad dan goed doet.

Voor de voor de verdere toekomst benodigde kosteneffectiveitsassessments, zoveel mogelijk op basis van patient-reported outcomes measures, zie www.gezondezorg.org/kwaliteitsassessment.php.

Anoniem

2 februari 2013

Ik denk dat het goed is dat een ziekenhuis niet zo maar mee gaat in de prijs die een commerciële verzekeraar wil betalen voor behandelingen.
Het is nog niet zo lang geleden dat mensen stierven omdat Achmea bodemprijzen betaalde voor behandelingen in het Scheper ziekenhuis te Emmen.

Anoniem

3 februari 2013

Het Scheper ziekenhuis is een slecht voorbeeld: dat ziekenhuis ontkende tot op het laatst dat ze een veiligheidsprobleem binnen de bariatrie had (zie rapport Onderzoeksraad op internet) en ook de visitatiecommissie van de chirurgen vroeg niet naar naar de veiligheid van de bariatrie. Als je als afdeling en ziekenhuis niet transparant wilt zijn en de zorgverzekeraar deze niet meldt en aangeeft dat je financieel niet uitkomt, wie is er dan fout bezig?

Frank Conijn

3 februari 2013

Een graduele correctie op mijn eerdere bericht: Achmea is niet de lokale marktleider-zorgverzekeraar, dat is Agis. Ik haalde de twee door elkaar. De actie van Achmea zal dus niet meteen tot gevolg hebben dat het Slotervaart zijn deuren moet sluiten. Verder handhaaf ik mijn bijdrage wel.

Anoniem

3 februari 2013

Achmea en Agis is toch zelfde concern?!

Anoniem

3 februari 2013

Ook De Friesland maakt nu deel uit van Achmea en AGIS. Achmea en De Friesland dienen op grond van hun dienstbaarheid aan de verzekerden snel een goede oplossing voor dit probleem tot stand te brengen. En dat is heel eenvoudig. De verzekerden in de gehele en ook ruimere regio Amsterdam met terug werkende kracht per direct uit hun verzekering te verwijderen en over te hevelen naar een andere zorgverzekeraar, die wel een contract heeft met het Slotervaart Ziekenhuis. Het Slotervaart Ziekenhuis is kwalitatief een goed ziekenhuis. Staat ook letterlijk tussen de VU en het Antoni Leeuwenhoek in. Natuurlijk zijn er mogelijk afdelingen, net als in allerlei andere ziekenhuizen, die op afdelingen ietsje minder sterk zijn. (VU, Medisch Spectrum Twente enzovoort).
Ik zou mij als verzekerde bij deze verzekeraars nu ernstig beetgenomen voelen, als er na (mogelijk bijna na) de sluitingstijd van veranderen van zorgverzekeraar het weigeren van een contract met dit Amsterdamse ziekenhuis in de publiciteit te brengen. Het is alsof de spelregels worden veranderd tijdens de wedstrijd. Dient mogelijk de zogenaamde marktwerking ook daar voor? Als dat zo is, is dat meer als schandalig.
Mogelijk is dit een zaak, die ook eens in de Tweede kamer kan worden besproken, net als in de gemeenteraad van Amsterdam, om tot een oplossing te komen van de problematiek van de getroffen verzekerden die bij het Slotervaart dokteren.
Het Slotervaart heeft een centrale functie in de soms ook zeer gecompliceerde problematiek van de gezondheidszorg in Amsterdam en vangt zeer veel problematische patiënten met veel succes schijnbaar moeiteloos op. Het ziekenhuis draait tegenwoordig als een tierelier in de goede zin van het woord. Er heerst een goede sfeer en het heeft ook min of meer een sociale functie, zoals die bij een ziekenhuis behoort.
Als ik verzekerde zou zijn bij dit illustere duo (of trio), dan zou ik ook als verzekerde zeker een proces tegen deze twee (drie) overwegen. En dat maakt in mijn opinie zeker een goede kans bij de rechter. Helaas zijn er maar weinig verzekerden, die mentaal en ook financieel niet in staat om zo'n procesgang te voeren. Mogelijk kan er ook een advocaat met ervaring in dit soort verzekeringsproblemen zich er eens liefdevol mee gaan bemoeien.

Alberts

4 februari 2013

Menzis wilde afgelopen jaar geen contract met mijn psychotherapiepraktijk afsluiten, want er zou al 'voldoende zorg zijn ingekocht'. Toen ik toch aanmeldingen kreeg van Menzis verzekerden, hen gevraagd waarom ze niet bij een gecontracteerde praktijk aanklopten. 'Wachtlijsten' was het antwoord. Na veel gesteggel met Menzis alsnog wat 'coulance' zoals men dat noemde, gekregen, en 10.000 euro omzet toegezegd gekregen. Toen dat op was, kon een lopende behandeling niet verdergaan zonder wederom toestemming van Menzis. En de patiënten? Die begrijpen hier helemaal niets van. Wel weet ik dat er per 2013 4 zijn overgestapt naar een andere verzekeraar. Niet vanwege de kosten, maar om überhaupt te kunnen kiezen waar je behandeld wilt worden. Wat nou marktwerking?

Top