ACTUEEL

Kabinet koppelt restitutiepolis los van basispakket

Het kabinet is voornemens om alle zorg in het basispakket voortaan uitsluitend via een naturapolis te laten vergoeden. Het kabinet denkt dat zorgverzekeraars daarmee meer armslag krijgen bij selectieve zorginkoop.

Op dit moment hebben verzekerden een wettelijke keuzemogelijkheid tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Bij een naturaverzekering mag de verzekerde alleen naar gecontracteerde aanbieders. Bij keuze voor een andere aanbieder moet de verzekerde meestal een deel van de rekening zelf betalen. Bij een restitutieverzekering heeft de verzekerde een grotere keuzevrijheid.

Keuzevrijheid

Die keuzevrijheid van de verzekerde belemmert zorgverzekeraars bij het sturen van groepen verzekerden en is daarmee volgens het kabinet een sta in de weg voor de verdere uitbouw van selectieve zorginkoop. Door de naturapolis bij het basispakket te verplichten zal het aantal van deze polissen toenemen en kunnen de verzekeraars meer gewicht in de schaal leggen bij inkooponderhandelingen, zo verwacht het kabinet. Wil een verzekerde toch meer keuzevrijheid in de vorm van een restitutiepolis, dan kan dat alleen nog via de aanvullende verzekering.

Rem

Het voorstel is niet onomstreden. In een blog op Skipr voorspelt hoogleraar patiëntgerichte innovatie Jan Kremer van het UMC St Radboud  dat “het verdwijnen van de vrije artsenkeuze het vertrouwen van patiënten in verzekeraars kan schaden”. Bovendien zet het voorstel volgens Kremer een rem op de emancipatie van de patiënt. “Het ontneemt mensen een keuze en remt de emancipatie van de patiënt”, aldus Kremer. “En dat in de tijd waarin het steeds duidelijker wordt dat de patiënt als persoon het centrum van de zorg gaat worden.”

Kanttekening

Hoewel brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de uitbreiding van het instrumentarium voor selectieve zorginkoop toejuicht, plaatst ZN kanttekeningen bij de juridische haalbaarheid van de kabinetsplannen. Deze zijn volgens ZN mogelijk strijdig met de Europese spelregels voor de uitvoering van een privaat zorgverzekeringsstelsel, zoals het Nederlandse juridisch gezien is.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans

14 februari 2013

En zo zijn we weer bij de ziekenfondsen aangeland. Nu nog even de honoraria van de besturende ambtenaren aanpassen. OfweL; de minister maakt van oligopolisten echte marktbeheersers. Mag er dan aan de andere kant ook marktmacht georganiseerd worden? Wat vindt de NMA hiervan? Die trekt toch zo graag een grote Europese broek aan?

Top