ACTUEEL

Schippers: IGZ moet aantal inspecties fors verhogen

Schippers: IGZ moet aantal inspecties fors verhogen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet het aantal inspecties fors omhoogschroeven. Ook moeten er meer onaangekondigde inspecties worden uitgevoerd bij artsen, ziekenhuizen en producenten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid vrijdag aan de Tweede Kamer.

Kerntaak

De inspectie moet van de minister veel meer tijd gaan besteden aan de kerntaak: inspecteren. De laatste jaren ging er te veel energie op aan administratie en overleg. Ook werd op veel vlakken niet efficiënt gewerkt, stelden onderzoekscommissies eerder vast. Daar moet nu een einde aan komen, vindt Schippers. Hiermee volgt ze de adviezen op van oud-minister Winnie Sorgdrager en onderzoeker Koos van der Steenhoven. Zij deden onder meer onderzoek naar de manier waarop de inspectie klachten afhandelt.

Mystery guests

Door meer te inspecteren moeten problemen eerder worden ontdekt. Ook kan daardoor beter en tijdiger worden ingeschat of er iets mis dreigt te gaan met de kwaliteit van de zorg, verwacht Schippers. Daarom wil ze voorlopig ook doorgaan met zogeheten mystery guests. Dat zijn inspecteurs die zich voordoen als klanten en zo artsen en instellingen testen.

Verder wil de minister dat de IGZ beter gaat controleren of beloftes van beterschap ook daadwerkelijk worden nagekomen. Bij die controles moeten voortaan de raden van bestuur en toezicht nadrukkelijker worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Meer middelen

Al met al moet de inspectie meer middelen in handen krijgen om scherper toe te zien op malafide, ondeskundige en slecht functionerende zorgaanbieders. Ook moet sneller handhavend worden opgetreden. Schippers wil bijvoorbeeld dat een arts die er een rommeltje van maakt een beroepsverbod kan krijgen, nog voordat de zaak bij de tuchtrechter is begonnen.

Zorgloket

In haar brief kondigt Schippers ook een zorgloket aan. Daar kunnen mensen met klachten over de zorg voortaan terecht. Het loket moet voorkomen dat klagers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook moet dit loket in de gaten houden of klachten daadwerkelijk worden afgehandeld.

Commissie Sorgdrager

Het meldpunt was een van de aanbevelingen van oud-minister Winnie Sorgdrager en onderzoeker Koos van der Steenhoven, die onderzoek deden naar de werkwijze van de inspectie. Daaruit bleek onder meer dat de IGZ te lang deed over het behandelen van dossiers, dat de top van de inspectie kleiner moet en dat inspecteurs te weinig inspecteerden.

De rapporten van Sorgdrager en Van der Steenhoven zijn de volgende in een lange rij van rapporten en adviezen. De inspectie en de politiek hebben deze steeds omarmd. "Maar de uitvoering stokte steeds", zei Van der Steenhoven in november bij de presentatie van het rapport. (ANP / Skipr)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 februari 2013

Ach, arm land, waar de volksvertegenwoordiger veronderstelde problemen oplost met meer inspectie. Is bekend of dit werkt (evidence)? De vraag stellen is het antwoord geven. Wantrouwen, niet geloven in het verbeteren van de kwaliteit door professionals/ instelling maakt de kloof tussen beleid en uitvoering langzaamaan onoverbrugbaar groot. En er ontstaat meewarigheid bij de professional over de inspecteur. Geloven in de verbeter en motivatieinvloed van een ambtelijke controle organisatie getuigd van zelfoverschatting, is duur en ook wat tragisch.

van Heemstra ZorgSteedsBeter

18 februari 2013

Inderdaad, wat een verdriet! Wéér een oproep tot meer inspecteren en controleren in plaats van zoeken naar oorzaken van eventuele misstanden en energie steken om die te voorkomen. Dat juist van de minister die zo terecht propageert verspilling in de zorg terug te willen brengen! Inspectie en controle zijn reacties op wantrouwen, zoals mijn anonieme voorganger in zijn/haar reactie stelt en vergroten juist verspilling. Zaak is wantrouwen aan de bron aan te pakken. Daarmee verminder je verspilling. Misstanden in de zorg worden al steeds zichtbaarder omdat de taboes om die aan de orde te stellen eindelijk worden doorbroken. Daar kan geen inspectie tegenop. En het is gratis!

Van den Doel

18 februari 2013

Ik deel grotendeels de reactie van mijn beide voorgangers. Het probleem zit dieper en heeft te maken met een maatschappij-ontwikkelingsmodel. Alleen de artsen-professionals redden het niet want die sparen en omzeilen elkaar. Het is dus van belang andere functionarissen te betrekken bij de interne controle zoals verpleegkundigen. Die
Moeten dan ook permanenter meedoen en niet per dag of week worden ingekocht. In het team rondom het bed moet een groepsgeest gecreëerd worden die de patiënt door de instelling als het ware heenloodst. Men moet ook af van het productgerichte interne controlemodel, maar meer kijken naar de processen. Het beoordeeld worden op stukjes product vervreemdt de medewerker van zijn integrale taak die deze met hart en ziel moet uitvoeren. Dus een complete paradigmashift.

Anoniem

22 februari 2013

bijzonder om te zien hoe duidelijk d minister laat zien op welk ontwikkelingsniveau onze gezondheidszorg functioneert. in de opvoeding zou men zo te werk gaan in de periode van de eerste 7 levensjaren, ofschoon zelfs daar meer ruimte is voor vertrouwen, stimuleren in positieve zin en ruimte geven met respect voor elkaar individueel en de gedachtewijze van waarui of waarop men denkt.
Moeten we niet met ons allen eens duidelijk onze eigen verantwoordelijkheid onder de loep nemen en mogelijk nog eens kijken naar de inhoud van de de eed die we afgelegd hebben in relatie tot ons handelen.
Er lijkt meer sprake te zijn van een beroeps-/gezondheiszorg inflatie dan van een evolutie waarin openheid en respect voor elkaar voorop zouden moeten staan.

Top