ACTUEEL

Statuten bieden Erbudak kans op comeback

Statuten bieden Erbudak kans op comeback

De eigendomsconstructie rond het Slotervaartziekenhuis biedt de geschorste bestuursvoorzitter Aysel Erbudak de ruimte om de touwtjes weer in handen te nemen. Dat meldt de NOS op basis van een analyse van de statuten van houdstermaatschappij Jeemer BV.

Jeemer BV is meerderheidsaandeelhouder van Meromi BV, de houdstermaatschappij die weer is eigenaar is van het Slotervaartziekenhuis. De NOS meldt dat Erbudak 49 procent van de aandelen in Jeemer BV heeft, maar de statuten geven haar tevens het eerste recht van aankoop van de aandelen van haar overleden zakenpartner Jan Schram. Schram, die in december overleed, had 51 procent van de aandelen in Jeemer in bezit.

Terugdraaien

Wie de meerderheid van de aandelen van Meromi bezit, kan de feitelijke gang van zaken binnen het ziekenhuis in hoge mate bepalen. Zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur zijn verantwoordingsplichtig aan Meromi. Theoretisch kan Erbudak met een meerderheidsbelang in Meromi haar schorsing terugdraaien en opnieuw als bestuursvoorzitter aan de slag gaan.  

Anderhalve ton

Volgens de NOS is het financieel geen probleem voor Erbudak om Schrams aandelen te kopen. Bedrijfsjuristen laten de NOS weten dat een bedrag van anderhalve ton al genoeg zou zijn. Toch ligt de zaak van governance-oogpunt niet zo eenduidig. Bestuurlijke schorsingen en benoemingen zijn primair een zaak van de raad van commissarissen. Als de raad van commissarissen voet bij stuk houdt, kan alleen ontslag en het aanstellen van nieuwe toezichthouders uitkomst bieden.

Vervlechting

Een dergelijke gang van zaken staat op gespannen voet met de governance-code die veronderstelt dat toezichthouders hun werk met een ruime mate van onafhankelijkheid moeten kunnen doen. Bovendien zou er een nog nauwere vervlechting ontstaan tussen aandeelhouder, toezichthouders en bestuur dan nu al het geval is in het Slotervaart.  

Solistisch

Daarbij komt dat Erbudaks positie geïsoleerd is. Naast de raad van commissarissen en de andere aandeelhouders –in casu de erfgenamen van Schram- hebben ook medebestuurders Dees Brandjes en Jos Beijnen afstand genomen van het solistische optreden van Erbudak. Als gevolg hiervan liepen de onderhandelingen met zorgverzekeraar Achmea spaak, zo wordt het ziekenhuispersoneel in een intern schrijven voorgehouden, en heeft het ziekenhuis vooralsnog geen contract voor 2013. Erbudak zelf geeft vooralsnog geen commentaar, aldus de NOS.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

27 februari 2013

Come back?zou het niet toelaten RVC .... De directrice van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam Aysel Erbudak is in 1996 veroordeeld omdat zij betrokken was bij afpersing. Dat heeft Erbudak bevestigd na een bericht van het weekblad Vrij Nederland. "Gedane zaken nemen geen keer", laat een woordvoerder van de ziekenhuisdirectrice weten.

Het was al bekend dat Erbudak in 1996 veroordeeld was voor schijnrelaties en in 2000 voor fraude en belastingontduiking. Deze misstappen deed Erbudak later af als 'een jeugdzonde'.

In een profiel van de Turkse Erbudak in Vrij Nederland, waaraan zij zelf medewerking verleende, staat dat zij in de jaren negentig twee bodybuilders afstuurde op een vrouw van wie zij elfduizend euro eiste. De vrouw zou zich uit de malafide zaken van Erbudak hebben willen terugtrekken en hiervoor eiste Erbudak een schadevergoeding. De bodybuilders gingen naar het huis van de vrouw en bedreigden haar. Als ze het geld niet snel betaalde, zou de Turkse maffia langskomen, zouden ze tegen de vrouw hebben gezegd. Tegenover Vrij Nederland verklaren de vrouw en haar vriend dat zij hier nog jaren geestelijk problemen van hebben ondervonden.

Vrij Nederland meldt ook dat de partner van Erbudak tot kort geleden eigenaar was van een coffeeshop, hetgeen eveneens door de woordvoerder wordt bevestigd. Deze coffeeshop moest onlangs worden gesloten omdat er harddrugs werden aangetroffen.

Wilders

27 februari 2013

Als 51% aandelen recht geven op eigendom en op redelijke termijn vermogen ziekenhuis is waarde veel hoger dan paar ton.

Anoniem

28 februari 2013

@ wilders: als je al 49 % hebt dan hoef je nog maar 2 % bij te kopen. Dat zou wel neekomen misschien op tonnen. we wachten het met spanning af voorlopig wordt en niet tot nauwlijks gecommiceerd vanuit het SVZ. Mevrouw Erbudak, die de pers voor haar non actief stelling heel makkelijk wist te vinden, hoeren we nu helemaal niet meer.Jammer want ik denk dat ze wat heeft uit te leggen!

Otterloo

4 maart 2013

Het is te hopen dat deze dame die meende met haar dubieuze verleden te kunnen scoren in de zorgsector definitief een come back wordt uitgesloten. Hoe bestaat het dat iemand met zo een verleden ook maar enige bestuurlijke functie kan krijgen? Zo ver was ons land al gezakt toen deze oplichtster als eerste in Nederland de ziekenzorg in een kwaad daglicht ging stellen die tot op dat moment in handen was van de overheid en de vele integere specialisten. Zij mag nooit meer aan de bak komen. Deze dame doorkruist een algemeen gedragen zorgbeleid van onze minister van volksgezondheid en maakt de hele beroepsgroep te schande nu. Zo herstel je nooit het vertrouwen van de patient in de zorg, met deze cowboy solo akties.
Jammer dat Brandjes c.s. niet eerder hebben ingegrepen. Dat is beslist geen pluspunt op hun C.V.

Drs. de Jong

11 maart 2013

Eerst luidt de beschuldiging tegen Aysel dat ze solistisch optreedt. Vervolgens komt de Telegraaf met emails waaruit blijkt dat dat helemaal niet het geval is en er wel degelijk door Aysel Erbudak overleg is geweest met de comissarissen.

Wie loopt hier dus te liegen en waarom? Er is ook nog het verhaal dat zorgondernemenr/ rontgenoloog Winter de aandelen van de Jan van Goyen kliniek heeft verkocht aan Aysel en het OLVG.

De ex-rontgenoloog/ zorgondernemer die ambieert een stuk of vijf ziekenhuizen in Nederland te runnen en 'winstgevend" te maken. Een ondernemer met een groot netwerk in de schimmige wereld van directies, raden van toezicht en commissariaten.
Wat is er aan de hand in het Slotervaart waar alle mederwerkers Aysel op handen dragen en velen haar terecht bewonderen om haar moed het echt op te nemen voor de rechten van de weerloze patiënten?

Wat voor spel speelt de nietsontziende zakenman/ondernemer Winter met het imago van Aysel Erbudak die ook destijds met de overname van het ziekenhuis in Lelystad door het personeel als ideale directeur werd gezien?

Ook hier komt de waarheid te voet en verdwijnt te paard. De heer Winter schaamt zich er ook niet voor luidkeels te roepen wat de SP terecht op hun site citeert. Op een congres voor specialisten heeft hij gesteld:
'De marges in de zorg zijn ruim. We kunnen allemaal heel veel geld verdienen'
Dhr. Winter pleit ook voor een hoge eigen bijdrage in de zorg om de kosten in de hand te houden want patienten zijn medische consumenten geworden stelt hij.
Verder vindt hij dat vrouewen niet aan de top van een zieknhuis behoren te staan. Dit staat te lezen in zijn rede die hij uitsprak in het bijzijn van geestverwant van de VVD Mw Edith Schippers, minister van volksgezondheid.

De geniale Mw.Erbudak heeft een heel ander wensenlijstje:
vrije artsenkeuze dient gehandhaafd en het is niet de verzekeraar die het laatste woord heeft in de genezing van de patiënt maar de patient zelf.

Toch wel een iets ander gedachtengoed dan de hoogleraar zorgondernemerschap Loek Winter.

Leg eens uit geachte professor, wat is uw aandeel in het drama wat zich thans volstrekt rond uw concurrente?

Dekker

13 maart 2013

Inmiddels is duidelijk dat het SVZ ziekenhuis op zoek in naar een interim bestuurder te vervanging van mevr. Erbudak.

Anoniem

27 maart 2013

Er zijn er maar weinig die weten hoe het precies in elkaar zit en schreeuwen hoog van de daken en stoppen je in een hokje en denken alles maar te kunnen zeggen, Wat is er eigenlijk allemaal gebeurt
toen Erbudak de baas was , de duren zakkenvullers zijn uit hun Directie functie gezet een besparing van 3 miljoen per jaar . Zitten nu weer op hun plekje . Het personeel dat altijd ziek was en hun verantwoordelijkheid in de schoenen van hun collega,s schoven komen weer terug zij had het ziekten verzuim en de stabiliteit onder het personeel een goede impuls gegeven we konden weer rekenen op elkaar , het ziekten verzuim was met 25 % terug gelopen ook dit gaat weer de verkeerde kant op weg met de goede stabiliteit onder onder elkaar terug naar af. De grote kloof tussen directie en medewerkers was heel kort geworden . Met verjaardagen had Erbudak het goed geregeld
je kon onder een hapje en een drankje je verhaal aan haar kwijt er werd naar je geluisterd en er werd wat aan gedaan , nu weten we niet eens wie de nieuwe directeur is weer grote kloof tussen directie en medewerkers klachten van patiënte werden door haar persoonlijk behandeld en er werd wel degelijk wat aan gedaan , nu gaat het in de doof pot , waar blijft de goede zorg ,verbetering voor de patiënt met grote plannen voor verbouwen en voor een goed verblijf in het ziekenhuis werd hardt aan gewerkt door haar , weg met de plannen , het opnemen tegen de verzekeringen die onze duren premies zelf in de zak willen houden , en de verbetering van een ziekenhuis tegen willen gaan
de touwtjes zelf in de handen willen houden en kosten wat het kost haar uit het ziekenhuis hebben gewerkt , omdat mevr erbudak precies wist hoe de verzekeringen hun zakken vulden over de ruggen van de zieken , het zou toch wat wezen als dit door erbudak dit aan het licht zou komen, nu hebben ze hebben de regie zelf weer in handen , en kunnen weer lekker zakken vullen , Erbudak wist hoe ze ze moest aanpakken een groot gemis in de zorg kom maar gouw weer terug

Top