ACTUEEL

Verzekeraars marchanderen niet met transitiemodel

Zorgverzekeraars hebben geen misbruik gemaakt van de overgangsregeling bij de contractering van ziekenhuizen. Dat concludeert de Commissie Mogelijk Misbruik Transitiemodel.

De onafhankelijke commissie is vorig jaar ingesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) naar aanleiding van signalen over mogelijk oneigenlijk gebruik van de overgangsregeling, ook wel aangeduid als het transitiemodel. Het model biedt verzekeraars in theorie de mogelijkheid om de eigen individuele schadelast af te wentelen op het collectief gefinancierde Zorgverzekeringsfonds.

Risico ondervangen

De ziekenhuissector zit momenteel tussen twee financieringssystemen in. De overgang van budgetfinanciering naar prestatiegerichte bekostiging brengt financiële risico’s met zich mee voor zowel ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Om deze risico’s te ondervangen heeft de overheid een transitiemodel in het leven geroepen. Ziekenhuizen die in de overgangsfase minder geld krijgen dan onder het oude bekostigingsregime, kunnen voor compensatie een beroep doen op het Zorgverzekeringsfonds.

Afwentelen

Hiermee ontstaat een mogelijke perverse prikkel voor de zorgverzekeraars. Als ziekenhuizen toch uit de collectieve pot vergoed worden, kunnen zorgverzekeraars in de verleiding komen om  ziekenhuizen onder te financieren. De onderzoekers concluderen nu dat zorgverzekeraars niet doelbewust geprobeerd hebben om de eigen schadelast af te wentelen het Zorgverzekeringsfonds.

Opportunistische interpretaties

Wel constateert de commissie dat er sprake is geweest van verschillen in interpretatie en toepassing van het transitiemodel. Als oorzaak hiervan wijst de commissie de complexe en soms onvolledige regelgeving aan. “Regelgeving die niet op alle vragen antwoorden geeft, leidt tot het risico van opportunistische interpretaties”, aldus de commissie. Dit risico heeft zich, naar de waarneming van de commissie, zeer beperkt gemanifesteerd. Incidentele gevallen waar het wel is misgegaan, worden door de betrokken zorgverzekeraars gerepareerd. De commissie adviseert om goed te controleren of de afhandeling correct verloopt.

Razend ingewikkeld

Voorzitter André Rouvoet van ZN ziet in het onderzoek een steun in de rug. “De commissie geeft duidelijk aan dat van misbruik door zorgverzekeraars niet is gebleken”, reageert Rouvoet. “Dat gegeven is van groot belang voor de branche en ook voor mijzelf als voorzitter van ZN. Tegelijkertijd moet ik constateren dat er wel enkele gevallen zijn, waar vraagtekens bij geplaatst konden worden. Het onderzoek onderstreept nog eens, dat we het met elkaar razend ingewikkeld hebben gemaakt.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

8 maart 2013

Voor wie de moeite neemt het rapport door te nemen zal al zijn opgevallen dat:
- het persbericht niet goed weergeeft wat in het rapport staat (het rapport geeft aan dat de definitieve beoordeling van de contractering/transitie pas later kan plaatsvinden)
- gisteren nog de grootste verzekeraar in NL in de krant aangaf dat nog niet de helft van alle declaraties van ziekenhuizen over 2012 is ontvangen, er nog geen enkele gecontroleerde jaarrekening van een ziekenhuis is, en de regels voor die controle op dit moment nog niet eens definitief zijn gelet op overleg waar alle marktpartijen nog druk doende mee zijn (dan zijn conclusies die ZN weergeeft gewoon voorbarig)
- de commissie helemaal niet onafhankelijk is, om de simpele reden dat zowel opdracht en bekostiging door ZN plaatsvinden. Contractering is iets van twee partijen, en dus moet je als je daar als partijen een (zelf)evaluatie op wilt doen tenminste beide vrij zijn om de onderzoeksopdracht te maken en iets van de bevindingen te vinden. En daar ligt de fundamentele beperking van (ook) dit onderzoek, nl. dat de rijksoverheid een monopolie heeft gereguleerd voor zorgverzekaars (omdat die zelfde rijksoverheid niet bij machte is de macro zorgkosten te beheersen). Als de gelegitimeerde samenspanning van die marktmarkt (=ZN) dan onderzoek gaat doen bij zichzelf, dan moet je als onderzoekers die beperking met grote letters op de voorkant van je rapport zetten. Het gebrek aan onafhankelijkheid wordt ook in de laatste alinea van de samenvatting geïllustreerd als de Commissie een conclusie weergeeft over de beweging naar het eindmodel waarvoor geen opdracht is en geen onderbouwing wordt gegeven (maar slechts een soort compliment aan de zorgverzekeraars is).

Ergo, helaas een hoop (?) zorgpremie verbrandt voor wat nu als een PR-onderzoek van zorgverzekeraars gaat dienen.

Top