Finance

Fusieperikelen in Friesland

De raad van toezicht van zorgorganisatie Skewiel Trynwâlden in Oentsjerk is opgestapt. De raad wil niet langer de verantwoordelijkheid dragen nu het personeel tegen de voorgenomen fusie met zorggroep Tellens in Friesland is. Het definitieve besluit hierover zou op maandag 22 juni moeten vallen. Dat meldt het Friesch Dagblad.

Tekort van zes tot zeven ton

Skewiel Trynwâlden heeft grote financiële problemen. De toezichthouders vrezen dat de weerstand van het personeel tot een faillissement zal leiden. Om het tekort van zes tot zeven ton het hoofd te bieden, moeten volgens het bestuur bezuinigingen worden doorgevoerd en moet tot fusie worden overgegaan. Maar de ondernemingsraad is volgens de voorzitter van de raad van toezicht, Piet Poortenga, niet voor rede vatbaar. In het Friesch Dagblad zegt hij: “We hebben verschillende personeelsbijeenkomsten gehouden. Ook aangeboden om te praten met het ministerie van Volksgezondheid. Burgemeester Polderman van Tytsjerksteradiel heeft aangeboden te bemiddelen in het conflict: dit is allemaal afgewezen.”

Interne onenigheid

Volgenshet Friesch Dagblad bestaan er onder het personeel van Skewiel Trynwâlden twijfels over de zorgvisie vanzorggroep Tellens. Tellens heeft de organisatie al 750.000 euro geleend en de ondernemingsraad heeft in eerste instantie ingestemd met de fusie. Twee weken geleden werd dit ingetrokken omdat het bestuur en de raad van toezicht informatie zou hebben achtergehouden. Deze ontkennen dat zij informatie hebben achtergehouden. Thuiszorg de Friese Wouden zou ook interesse hebben in een fusie, maar de ondernemingsraad was hier niet van op de hoogte. De ondernemingsraad voelt zich onder druk gezet, gemanipuleerd en geïntimideerd, aldus het Friesch Dagblad.

‘Geen fusie, dan faillissement’

Tellens twijfelt door deze ommezwaai aan de fusie en in hoeverre ze nog welkom is bij Skewiel. Poortenga noemt het niet doorgaan van de fusie desastreus. Als de fusie niet doorgaat, kan Tellens de lening van 750.000 euro direct opeisen. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 650.000 euro toegezegd indien de fusie doorgaat. Poortenga in het Friesch Dagblad: “Dan ontstaat er zo’n schuldenlast dat een faillissement zeer nabij is. De overheid zorgt er in zo’n geval weliswaar voor dat de zorg verleend wordt, maar de kwaliteit van zorg en de garantie dat het Skewiel-concept overeind blijft, kunnen we niet garanderen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top