ACTUEEL

Innovatienavigator matcht organisatie met innovatie

Co Politiek, initiatiefnemer van het Zorginnovatieboek, lanceert donderdag de Innovatienavigator. Deze richt zich op het formuleren van veranderdoelen door organisaties en vindt vervolgens de match met de beste innovatie(s) uit de landelijke database die aan de Innovatienavigator gekoppeld is.

Zorginnovaties

De Innovatienavigator heeft als basis de gegevens van zo’n 8000 zorginnovaties die in de markt bekend zijn, verrijkt met detailinformatie die de effecten en volwassenheid van de innovaties nauwkeurig weergeeft. Daarnaast verzamelt de Innovatienavigator gegevens over de doelen én weerstanden van zorgorganisaties op specifieke veranderthema’s. Deze worden gegenereerd door online vragenlijsten en gesprekken op boardroom niveau. De resultaten geven inzicht in waar de kansen en knelpunten liggen voor zorginnovaties, gezien vanuit de vraagkant. Door beide onderdelen van de Innovatienavigator met elkaar te verbinden, kan per organisatie en organisatiedoel de meest geschikte innovaties gevonden worden. De Innovatienavigator slaat hiermee de brug tussen de al ‘technisch’ bewezen innovatie en de organisatie die de innovatie zou kunnen gebruiken.

Organisatiedoelen

Deze werkwijze is uiterst effectief, stelt Politiek: “We beschikken in Nederland over veel zorginnovaties, waarvan echter een groot deel slechts op enkele plekken wordt toegepast. Dat is jammer, want innovatie kan significant bijdragen aan het verbeteren van de zorg terwijl het gehele zorgproces ook nog eens goedkoper wordt. Met de Innovatienavigator kun je heel snel, effectief en tegen minimale kosten de slimste routes en de beste mix aan innovaties voor je organisatie of keten in kaart brengen. Door de verbinding van innovaties en organisatiedoelen, wordt bovendien duidelijk waar en hoe weerstanden moeten worden overwonnen. Maar ook, en dat is nog veel belangrijker, waar de behoefte of energie ligt en waar dus geen complexe verandering meer nodig is.”

Opdrachtgevers

“Met de patiëntenfederatie NPCF, de NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Health Valley en Zorginnovatieforum is inmiddels uitvoerig contact.”, zegt Politiek. “Net als met vele afzonderlijke zorginstellingen en brancheorganisaties. Een aantal, waaronder Achmea en Kamer van Koophandel Midden Nederland, is inmiddels ook opdrachtgever. “

Strategisch samenwerkingsverband

Nadat de juiste match is bereikt tussen een of meerdere ‘kandidaatinnovatie(s)’ en de zorgorganisatie, is de volgende stap te zorgen dat de zorginnovatie zo soepel mogelijk wordt geïmplementeerd”, zegt Politiek. Dit wordt gedaan binnen een strategisch samenwerkingsverband tussen Aimpact, de aanbieder van de Innovatienavigator, en Implementation IQ, de ontwikkelaar van HealthcareInnovationPortal (HIP).  Het samenwerkingsverband heeft de naam Implementatieversneller. De dienstverlening van beide partijen ligt in elkaars verlengde. Aimpact richt zich op het formuleren van veranderdoelen door de organisatie en vervolgens de match met de beste innovatie(s) uit de landelijke database die zij hebben opgebouwd. Implementation IQ richt zich op de check van de innovatie(s) op de wensen en eisen van alle betrokkenen die door de invoering ervan ‘geraakt’ worden, en vervolgens het begeleiden van de daadwerkelijke implementatie. Door deze samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaring, denken Aimpact en Implementation IQ samen het verschil te kunnen maken tussen ‘praten over vernieuwing’ en daadwerkelijk succesvol innoveren.

Zorginnovatieboek

Co Politiek is de bedenker van het co-creatie Zorginnovatieboek. Hij is zelfstandig ondernemer sinds 2004 en heeft in diverse branches met grootschalige veranderingen te maken gehad. Het digitale Co-creatie Zorginnovatieboek werd in oktober 2012 gelanceerd. Het bevat 125 door co-auteurs ingezonden innovaties/veranderingen. De Innovatienavigator wordt aangeboden via www.aimpact.nl.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top