ACTUEEL

Megamaatschap verovert ziekenhuizen

Megamaatschap verovert ziekenhuizen

Medisch specialisten fuseren in hoog tempo tot ziekenhuisoverschrijdende maatschappen. Ruim zeven van de tien ziekenhuizen hebben inmiddels te maken met instellingsoverstijgende maatschappen. Dit blijkt uit een nog niet gepubliceerde telling van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Voor de inventarisatie, waarvan de belangrijkste uitkomsten in handen van Skipr zijn, onderzocht NZa 81 algemene ziekenhuizen. Twee en zeventig procent (58 ziekenhuizen) heeft te maken met ziekenhuisoverschrijdende fusiemaatschappen. Het aantal regiomaatschappen per ziekenhuis kan blijkens de NZa-telling oplopen tot twaalf. Dit betekent dat er momenteel voorzichtig geschat al zeker 150 tot 200 megamaatschappen actief zijn.

Fusiedrift

De fusiedrift is het grootst onder urologen. Binnen de ziekenhuizen die te maken hebben met regionalisering heeft 43 procent van de urologen zich ziekenhuisoverschrijdend georganiseerd. Andere specialismen die veel regionaal fuseren zijn heelkunde (41 procent), plastische chirurgie (36 procent), reumatologie (36 procent) en medische microbiologie (31 procent).

Volume-eisen

“De getallen wijzen er op dat regionalisering momenteel meer regel dan uitzondering is”, reageert bestuursvoorzitter Theo Langejan van de NZa op de bevindingen. De redenen om te fuseren zijn divers, zo blijkt uit een uitgebreide inventarisatie die is verschenen in het meinummer van Skipr-magazine. Veel specialisten voeren aan dat ze door te fuseren tegemoet komen aan de nieuwe kwaliteits- en volume-eisen die politiek, zorgverzekeraars en wetenschappelijke verenigingen stellen.

Geen speelbal

Daarnaast willen de medisch specialisten niet langer een speelbal zijn van andere partijen in de discussie over kwaliteit van zorg. Door samen te gaan in grotere maatschappen denken ze beter gehoord te worden. Ook anticiperen de specialisten met regionalisering op veranderingen in de financiering die in 2015 van kracht worden. Vanaf dan wordt het honorarium vrij onderhandelbaar. Ook gelden er vanaf 2015 nieuwe regels voor het fiscaal ondernemerschap. Willen specialisten hier voor in aanmerking komen, dan moeten ze voor meerdere opdrachtgevers werken.

Machtspolitiek

Met name fusies die niet primair door kwaliteitsmotieven zijn ingegeven, zullen door de NZa en de Autoriteit Consument en Markt (ACM- voorheen de Nederlandse Mededingingsargumenten (NMa)) kritisch worden bekeken, zegt Langejan: “Het streven naar kwaliteitsverbetering is op zich een goede zaak, maar op het moment dat er ook financiële of machtspolitieke motieven meespelen, wordt het een ander verhaal.”

Integrale kwaliteit

De NZa is er beducht voor dat regiomaatschappen een dermate monopolie in handen krijgen dat ze de prijzen kunnen bepalen en het onderhandelingsspel tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraar verstoren. “Dat raakt aan de kern van het huidige stelsel”, stelt Langejan. “Binnen dat stelsel moeten zorgverzekeraars hun rol als inkoper van zorg en ziekenhuizen hun rol als verkoper van zorg wel kunnen waarmaken.” Ook voorziet Langejan problemen met de bestuurbaarheid van de ziekenhuizen. “Als maatschappen allemaal regionaal georganiseerd zijn, wie is er dan nog verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ziekenhuis als geheel?”

Balansverstoring

De vorming van regiomaatschappen wordt door de zorgverzekeraars met argusogen gevolgd. “Het ontstaan van regiomaatschappen is een versterking van de macht van maatschappen, en dit brengt de precaire balans tussen ziekenhuisbestuur en de maatschappen in gevaar”, zegt woordvoerster Karen van Rijsewijk van VGZ in het meinummer van Skipr-magazine. “Het zal de contractonderhandelingen nog veel ingewikkelder maken dan ze nu al zijn. Het wordt ondoenlijk om afspraken te maken over regionale concentratie en spreiding van functies en voorzieningen, als de medisch specialisten van de ziekenhuizen tegelijkertijd maatschappen vormen met hun collega’s in ziekenhuizen buiten die regio.”

Ontmoedigen

Het kabinet is blijkens het regeerakkoord voornemens om de vorming van regio- of megamaatschappen te “ontmoedigen”. In het voorjaar geeft de NZa een cijfermatige duiding van de omvang van de vorming van regiomaatschappen. Ook adviseert de NZa minister Schippers van Volksgezondheid dan over de vraag of het huidig wettelijk instrumentarium krachtig genoeg is om regionalisering tegen te gaan. De NZa rapporteert daarnaast voor 1 juli aan de minister over de verdere invoering van integrale tarieven, een onderwerp dat nauw met regionalisering samenhangt.   

 

 

 

 

 

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Henksen

10 april 2013

Medisch specialisten zijn toch geen horigen in bezit van de feodale landheer, de zorgverzekeraar? Hebben medisch specialisten tegenwoordig minder grondrechten dan andere burgers? Zij moeten zich kunnen organiseren zoals zij dat willen.

Anoniem

10 april 2013

De bom onder selectieve contractering??

Woudstra ( werkeloos hartchirurg)

10 april 2013

De volgende stap is dat ziekenhuisbesturen en patientenverenigingen elke individuele arts op internet aan de schandpaal gaan hangen die een diagnose heeft gemist of een behandeling verkeerd heeft uitgevoerd. De juridische aansprakelijkheid is altijd individueel. Het gaat nu hard tegen hard. Dankzij de marktwerking. Alle specialisten in loondienst en dan komt een heel nieuwe generatie eindelijk ook eens aan de bak. Het zijn de ouwe lullen die moeten opkrassen, die hebben nooit genoeg om hun talrijke schuldenaren te betalen. Geeft het maar op. Eruit met iedereen van boven de 40! Dat willen wij jonge specialisten die werkeloos zijn! Opzouten en nog dit jaar krijgen we onze zin ouwe lullen die alles hebben verpest. Die het vertrouwen in de zorg hebben verkwanseld. Opzouten zakkenvullers en welkom in de nieuwe wereld waar WIJ de macht overnemen en wel voor het algemeen belang wensen te gebruiken. Verzekeraars, ga geen deals meer sluiten met specialisten boven de 40. het zijn allemaal oplichters zoals Erbudak en Winter terecht zeggen. Weg met die rotte appels in de zorg. Ze hebben genoeg gegraaid. Leve D66, GL en PvdA die de zorg radicaal gaan socialiseren. Weg met Schippers onze aandelen Marlboro minister.

Bosch

10 april 2013

@woudstra
Wat een onzin bij elkaar. Een beetje specialist is al bijna 40 voordat hij eindelijk zijn opleiding af heeft. Dus wat jij wilt is een opleiding van 15 jaar, dan 5 jaar werken en dan opzouten op je 40 e?

Anoniem

11 april 2013

Ik voorzie geen problemen. Elke fusie kun je vanuit een kwaliteitsargument goedpraten of juist afkeuren, dat is het mooie van onmeetbare kwaliteit.

Alberts

11 april 2013

Dus de medisch specialisten - los van wat je ervan vind- mogen niet wat de verzekeraars wel mogen: samengaan om meer onderhandelingskracht te hebben.

De pater

11 april 2013

Woudstra.
Wij zijn Voor Jonge artsen / specialisten Aan Nieuwe werkvormen be zig meld Je Mobiel en we bellen over de Nieuwe kansen

Pietersen

11 april 2013

Zulke ontwikkelingen noemen we een 'game changer' toch? Het antwoord daarop vind je over het algemeen niet in de oude spelregels.

Tom Hoeben

11 april 2013

Je kunt specialisten niet verbieden te verenigen (eens met #7), misschien alleen als het leidt tot aanmerkelijke marktmacht.

Maar waarom zouden die regiomaatschappen zichzelf niet gewoon doorontwikkelen naar private detacheringsorganisaties die zich zelf verhuren aan ziekenhuizen, zoals ook andere professionals dat doen?

Daar moeten ze dan alleen wel hun zeggenschap voor opgeven. Ziekenhuizen laten besturen/leiden door ziekenhuizen, niet door specialisten in (staf)maatschappen.

Bukman

12 april 2013

De regiomaatschap is al zo oud als de weg naar Rome. Maar door het rapport van de Commissie Meurs (najaar 2012) en het Regeerakkoord, staat de Regiomaatschap opeens vol in de schijnwerpers.
Dat machtsvorming het hoofdmotief zou zijn bij het vormen van een Regiomaatschap is niet zoals wij dat als adviseurs van VvAA herkennen. Ook het feit dat een Regiomaatschap onder voorwaarden een mogelijkheid is om het fiscaal ondernemerschap na 2015 te behouden, komt niet overeen met onze bevindingen. Wij hebben diverse Regiomaatschappen begeleid bij het oprichten en constateren dat deze hoofdzakelijk worden gevormd vanwege zaken als kwaliteit, spreiding en continuïteit van zorg.
Het aantal van 150 tot 200 actieve Regiomaatschappen lijkt wel heel erg aan de hoge kant. Dat de Regiomaatschappen vooral voorkomen bij de specialismen urologie, plastische chirurgie, dermatologie en reumatologie klopt evenwel; die Regiomaatschappen bestaan vaak al vele jaren.
In de veranderende omgeving van de 2e- en 1e-lijnszorg zijn er voldoende kwalitatieve redenen om het vormen van een Regiomaatschap te overwegen. Dat daarmee machtsverhoudingen en fiscale status veranderen is een bijkomstigheid, die de toets vanuit NZa en ACM prima zal doorstaan.

Dick Bukman, VvAA

Top